Ετικέττα (tag): μάθηση

 Σελ. 3 από 7: << < > >>
Κατηγορία: Άρθρα

Η εκπαίδευση δεν αλλάζει μόνο από πλευράς τεχνολογικής εξέλιξης κυρίως αλλάζει από θέματα δομής και λειτουργίας καθώς καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας γενιάς και των χαρακτηριστικών της.

Ενημέρωση: 12-05-2015 15:30 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η διαδικασία της μάθησης είναι προσωπική και διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο. Ο εκπαιδευτικός ωστοσο πρέπει να μπορεί να καταγράφει και να αξιολογεί την πορεία αυτή των μαθητών ώστε να διαφοροποιεί όπου χρειάζεται την εκπαιδευτική διαδικασία ή να εμβαθύνει περισσότερο σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Ενημέρωση: 03-03-2015 14:48 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Εκπαίδευση και μάθηση είναι δύο έννοιες που συνδέονται άρρηκτα με την καλλιέργεια συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Βασικός ρόλος της τυπικής εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει τόσο τον κόσμο γύρω του όσο και τον συναισθηματικό του κόσμο.

Ενημέρωση: 08-01-2015 22:29 (Δημιουργία: 05-01-2015 11:02) | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Συζητήσεις γα το πώς μαθαίνουν καλύτερα τα παιδιά αλλά και και τον ορθότερο τρόπο διοργάνωσης και διαχείρισης του αναλυτικού προγράμματος έχουν γίνει πολλές κυρίως για την αναδιοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ενημέρωση: 20-10-2014 00:03 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Τα ψηφιακά παιχνίδια είναι πλέον μία καθημερινή συνήθεια απιδιών και μαθητών όλων των ηλικιών. Τα παιχνίδια αυτά είναι πολύ αγαπητά και εύκολα προσπελάσιμα από σχεδόν όλες τις συσκευές του οικιακού εξοπλισμού όπως οι υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα ή τα tablets.
Ενημέρωση: 13-10-2014 00:21 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Πολυμέσα
Ο τρόπος που εμπλουτίζεται η διαδικασία μάθησης τα τελευταία χρόνια έχει ως στόχο την ενεργότερη συμμετοχή των μαθητών αλλά και τη σταδιακή καθοδήγηση των μαθητών στο να μαθαίνουν τη διαδικασία να μαθαίνουν και να οδηγούνται στην ανακαλυπτική μάθηση.
Ενημέρωση: 01-09-2014 07:00 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Η μάθηση είναι μία πολύπλοκη διαδικασία η οποία σε κάθε εποχή αναθεωρείται, αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται. Στις μέρες μας η ψηφιακή εποχή έχει θέσει νέα κριτήρια στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά αυτό που μένει σταθερή αξία είναι το παιχνίδι μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ενημέρωση: 22-08-2014 17:42 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Το παιχνίδι και ο τρόπος που τα παιδιά παίζουν είναι συνάρτηση πολλών συνιστωσών όπως η πολιτισμική κουλτούρα, η τεχνολογία και η οικονομία κάθε εποχής αλλά και το κοινωνικό σύνολο.
Ο τρόπος που τα παιδιά παίζουν σήμερα έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξει και ο τρόπος που η εκπαιδευτική κοινότητα χρησιμοποιεί το παιχνίδι ως μέσο μάθησης.
Ενημέρωση: 30-06-2014 15:39 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Έρευνες

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Baley το Facebook βοηθάει σημαντικά τους φοιτητές στη διαδικασία της μάθησης καθώς τους μετατρέπει από ανώνυμους θεατές σε μια κοινότητα ενεργών σπουδαστών.

Ενημέρωση: 02-05-2014 07:59 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Το παιχνίδι είναι καθήκον των παιδιών και αποτελεί τη βασική δραστηριότητά τους ως παιδιά. Παιχνίδι δεν σημαίνει χρόνος χωρίς μάθηση αλλά διασκέδαση με μάθηση.

Ενημέρωση: 28-04-2014 07:33 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Η χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαίδευση αλλά και μία γενικότερη εκπαιδευτική χρήση των παιχνιδιών αυτών είναι κάτι που συμβαίνει την τελευταία δεκαετία. Η ουσιαστική προσφορά των παιχνιδιών αυτών στη μάθηση αλλά και τα οφέλη τους είναι ποικίλα.

Ενημέρωση: 26-03-2014 07:22 (Δημιουργία: 25-03-2014 14:16) | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν βρεθεί μπορστά σε καταστάσεις όπου η προσοχή και η εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει παρουσιάσει πτώση. Το ερώτημα παραμένει το ίδιο για το πως μπορεί ο εκπαιδευτικός να δημιουργεί και να ενισχύει περιβάλλοντα δημιουργικής μάθησης και διδασκαλίας.

Ενημέρωση: 13-01-2014 07:23 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Έρευνες

Πρόσφατα, η Babson Survey Research Group και η Pearson διεξήγαγε μια έρευνα σε περίπου 8.000 μέλη ΔΕΠ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση των social media στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα.

Ενημέρωση: 01-11-2013 09:40 | Περισσότερα...
 Σελ. 3 από 7: << < > >>