Ετικέττα (tag): μάθημα

Κατηγορία: Σεμινάρια

Ένα μάθημα ασύγχρονης εκπαίδευσης, από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, για τη γνωριμία των δασκάλων, κυρίως του Δημοτικού, με την υπαίθρια μάθηση στο πλαίσιο της σχολικής αυλής. Η σχολική αυλή, όσο περιορισμένης έκτασης κι αν είναι, αποτελεί έναν ιδανικό χώρο μετάδοσης της γνώσης για τον φυσικό κόσμο. Σκοπός του μαθήματος είναι να επηρεάσει το εκπαιδευτικό πλαίσιο προς όφελος της προστασίας της αστικής βιοποικιλότητας μέσω της δραστηριοποίησης, της εξερεύνησης και της παρατήρησης στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Ενημέρωση: 14-02-2023 09:17 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία
Η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών στον τομέα της εκπαίδευσης είναι πλέον μία αγαπημένη συνήθεια από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, είναι βασικό χαρακτηριστικό της εποχής μας τα παιγνίδια αυτά να σχεδιάζονται περισσότερο διαδραστικά ώστε να εμπλέκονται πιο ενεργά οι χρήστες-μαθητές.
Ενημέρωση: 10-02-2015 15:48 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να γίνει πιο ενεργητική και αλληλεπιδραστική και σίγουρα πιο ενδιαφέρουσα αν εμπλέξουμε ενεργά τους μαθητές σε αυτή. Πολλές φορές τα αποτελέσματα τέτοιων σχεδίων εργασίας εκπλήσσουν με την αποδοτικότατη συνδιδασκαλία.
Ενημέρωση: 24-02-2014 21:34 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Πολυμέσα
Βασικό μέλημα και προσπάθεια πολλών εκπαιδευτικών είναι ο τρόπος ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας αλλά και της δημιουργικότητας των μαθητών.
Ενημέρωση: 20-01-2014 07:54 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Η ηλεκτρονική εγκλυκλοπάιδεια συνεργατικής γραφής η γνωστή και αγαπητή από μαθητές και εκπαιδευτικούς έχει αλλάξει σε πολλά και έχει βελτιώσει πολλές από τις υπηρεσίες της κατακτώντας έτσι επάξια μία θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ενημέρωση: 22-05-2013 09:16 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και η εξοικείωση των μαθητών, φοιτητών αλλά και μικρών παιδιών με τα προιόντα της είχε ως αποτέλεσμα νέες εφαρμογές να δημιουργηθούν οι οποίες θα έδιναν μεγαλύτερη βαρύτητα στη συμμετοχικότητα και τη διάδραση.
Ενημέρωση: 05-12-2012 11:15 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Η ψηφιακή αφήγηση ως έναν νέο μέσο υποστήριξης και ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας είναι μία δραστηριότητα που βρίσκει όλο και περισσότερους υποστηρικτές είδικα σε εκαπιδευτικούς που διδάσκουν σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ενημέρωση: 09-08-2012 16:15 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Οι εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ραγδαίες σε όλους τους τομείς και σε όλα τα γνωστικά πεδία. Επίσης είναι γεγονός πως οι τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και οι νέοι τρόποι μάθησης βρίσκουν άμεση εφαρμογή στη συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης λόγω των φοιτητών.

Ενημέρωση: 08-08-2012 13:34 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Όποια μέσα και αν διαθέτει μία τάξη και ένας δάσκαλος, οι μαθητές και οι δυνατότητές τους είναι το βασικότερο «υλικό» για ένα πετυχημένο μάθημα. Πολλές φορές οι δυνατότητες αυτές δεν γίνονται αντιληπτές από τους διδάσκοντες, με αποτέλεσμα να χάνονται ευκαιρίες για να αναδειχτούν πολύ καλά μυαλά!

Ενημέρωση: 09-02-2012 08:53 (Δημιουργία: 08-02-2012 22:09) | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ειδήσεις

Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα μπορεί να είναι από πολύ περίπλοκη που θα έχει να κάνει με ψυχολογία, κοινωνιολογία και άλλες επιστήμες, μέχρι και τόσο απλή που προκαλεί γέλιο.

Ενημέρωση: 22-11-2011 09:38 (Δημιουργία: 21-11-2011 20:04) | Περισσότερα...