Ετικέττα (tag): EC

Κατηγορία: Ειδήσεις

Για να γιορτάσει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν την πολιτιστική κληρονομιά στη διδασκαλία τους, το European Schoolnet σε συνεργασία με την Europeana ξεκίνησε την πρωτοβουλία «Europeana Micro-Story of Implementation Challenge».

Ενημέρωση: 30-01-2024 08:59 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ειδήσεις

Η εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» διοργανώνεται φέτος με ιδιαίτερη έμφαση στις ευρωεκλογές. Αυτή τη φορά καλούνται να υποβάλουν αίτηση άτομα ηλικίας 18-25 ετών τα οποία πρόκειται να ψηφίσουν για πρώτη ή δεύτερη φορά στις ευρωπαϊκές εκλογές του προσεχούς έτους. Στόχος της εκδήλωσης είναι η καλύτερη κατανόηση των ευρωπαϊκών αξιών, όπως η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και η συμμετοχική δημοκρατία.

Ενημέρωση: 26-12-2023 08:14 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ειδήσεις

Τα περιοριστικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού ανέδειξαν ζητήματα που αντιμετωπίζουν πολλές αγροτικές περιοχές ως προς την πρόσβαση στις ΤΠΕ. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ παίζει κρίσιμο ρόλο στην εξασφάλιση της προόδου της εκπαίδευσης στις αγροτικές περιοχές.

Ενημέρωση: 14-11-2023 08:57 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ειδήσεις

Πώς θα μπορούσε η ΕΕ να είναι ένα ακόμα καλύτερο μέρος για να ζει κανείς; Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να προτείνουν συγκεκριμένες ιδέες για τη νομοθεσία της ΕΕ. Ο διαγωνισμός «ImagineEU» δίνει τη δυνατότητα σε εφήβους και έφηβες να σκεφτούν ιδέες που θα μπορούσαν μία μέρα να αποτελέσουν το θέμα μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Ενημέρωση: 17-10-2023 08:56 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ειδήσεις

Το Young European Heritage Makers είναι ένας διαγωνισμός για τους νέους της Ευρώπης. Είναι μια ευκαιρία για αυτούς να εξερευνήσουν το περιβάλλον τους, να μάθουν για την τοπική υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά τους και να μοιραστούν μια ιστορία της Ευρώπης.

Ενημέρωση: 29-09-2023 18:28 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Κατά την ανάλυση του ετήσιου θέματος «Καινοτομία και εκπαίδευση», το 2023, το eTwinning ήδη άρχισε να εξετάζει το ζήτημα της ευημερίας. Αναγνωρίζοντας ολοένα και περισσότερο τον σημαντικότατο αντίκτυπο της ευημερίας στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών και στη γενικότερη ικανοποίηση από τη ζωή τους, το eTwinning προχωρά ένα βήμα παραπέρα. Το ετήσιο θέμα για το 2024 έχει ως στόχο να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εξερευνήσουν και να ενσωματώσουν μια προσέγγιση σε επίπεδο σχολείου ως προς την ευημερία και την ψυχική υγεία στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην ΑΕΕΚ (αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση).

Ενημέρωση: 05-09-2023 20:58 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Στόχος της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης είναι να εφοδιάσει τους μαθητές με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτής της διερεύνησης, η εργαλειοθήκη επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Ενημέρωση: 08-08-2023 18:26 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η ΕΕ επιθυμεί να ακούει τα παιδιά και να συμπεριλαμβάνει τις απόψεις τους στη λήψη σημαντικών αποφάσεων!

Ενημέρωση: 30-05-2023 06:17 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών, μια σειρά οδηγιών, για εκπαιδευτικούς σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω της εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Ενημέρωση: 19-10-2022 10:46 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ειδήσεις

Η πανδημία COVID-19 είχε πρωτοφανή αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των νέων. Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, μια νέα έκθεση της ΕΕ αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετώπισαν τις προκλήσεις που επέφερε η πανδημία στην ψυχική και συναισθηματική ευεξία των νέων. Η έρευνα αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας και τη μείωση του στίγματος λόγω ζητημάτων ψυχικής υγείας.

Ενημέρωση: 11-10-2022 09:35 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η ονομασία TAXEDU προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων TAX-φορος και EDUCATION-εκπαίδευση. Το TAXEDU, λοιπόν, είναι ένα πιλοτικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να ενημερώσει τους νέους πολίτες της Ευρώπης για τη φορολογία και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τη ζωή μας.

Ενημέρωση: 26-07-2022 21:18 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ειδήσεις

H Επιτροπή ενέκρινε νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+), με σκοπό να βελτιωθούν οι ψηφιακές υπηρεσίες που είναι κατάλληλες για την ηλικία τους και να διασφαλιστεί η προστασία, η ενδυνάμωση και ο σεβασμός όλων των παιδιών στο διαδίκτυο.

Ενημέρωση: 25-05-2022 10:58 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Σεμινάρια

Η εκστρατεία «Ding Dong – Έτοιμοι για το Green Challenge!» του Green Trip, από το τμήμα Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έρχεται στις σχολικές τάξεις των Γυμνασίων και Λυκείων όλης της χώρας. Με τους νέους να βγαίνουν στους δρόμους σήμερα για να απαιτήσουν κλιματική δράση, η εκστρατεία έχει στόχο να προβάλλει υφιστάμενες πράσινες λύσεις, να ενθαρρύνει τους νέους να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην πράσινη αλλαγή και να προωθήσουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Ενημέρωση: 08-04-2021 08:46 | Περισσότερα...