Ετικέττα (tag): σχολείο

 Σελ. 2 από 8: << < > >>
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η σχολική εκπαίδευση, από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, ακολουθεί τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης και των αναλυτικών προγραμμάτων, μία από τις οποίες είναι η διαμόρφωση δημοκρατικών και υπεύθυνων πολιτών μέσα από ρεαλιστικές συνθήκες μάθησης και βίωσης.

Ενημέρωση: 29-11-2016 22:26 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Οι παράγοντες που εηρεάζουν τη μάθηση αλλά κι την εκαπδιευτικοί διαδικασί είναι πολύ και σχετίζονται τόσο με τους ανθρώπους που απαρτίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και με τις σχολικές δομές σε επίπεδο υπηρεσιών και κτηρίων. 

Ενημέρωση: 04-10-2016 00:36 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό το πρόγραμμα «Ζήσε χωρίς εκφοβισμό» το οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Π&Α Κυριακού και με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Enable - ΕνΔυναμώνω». Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει συμβουλές και υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν προβλήματα σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού.

Ενημέρωση: 11-02-2016 08:35 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Η αρχή της σχολικής χρονιάς παραδοσιακά λειτουργεί ως μία επανεκτίμηση της προηγούμενης και ως ένα νέος σχεδιασμός για την επομένη με αποφυγή λανθασμένων τεχνικών και προσθήκη νέων προσεγγίσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ενημέρωση: 01-09-2015 07:12 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό πως πρέπει να αναδιοργανωθούν τα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων και να δοθεί έμφαση στο τρόπο διδασκαλίας και μάθησης με δραστηριότητες πιο ελεύθερες και ανοικτές κυρίως όμως πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών.

Ενημέρωση: 06-07-2015 12:07 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Ο χώρος του σχολείου αποτελεί ένα μικρό οικοσύστημα με την έννοια ότι αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και βέβαια τους γονείς. Για την ομαλή λειτουργία του σχολείου αλλά και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα αυτής είναι λογικό πως η συνεργασία όλων αυτών είναι απαραίτητη.
Ενημέρωση: 18-05-2015 10:21 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Η έννοια της δικαιοσύνης, της ισότητας και της ισονομίας είναι έννοιες δυσνόητες ειδικά για μικρά παιδιά, ωστόσο θέλοντας να καλλιεργηθεί η κοινωνική δικαιοσύνη από πολύ μικρή ηλικία είναι λογικό να δουλεύουμε με αυτές σε προγράμματα πρώτης σχολικής ηλικίας.
Ενημέρωση: 02-02-2015 10:49 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η λογοκλοπή είναι μια «αρρώστια» της εκπαίδευσης για την οποία δεν έχει βρεθεί ακόμα το κατάλληλο φάρμακο. Αντίθετα, με την έλευση του διαδικτύου, η λογοκλοπή έχει ενταθεί κατά πολύ καθώς είναι εξαιρετικά εύκολο για τους μαθητές να βρουν υλικό διαδικτυακά και απλά να το αντιγράψουν στις εργασίες τους.

Ενημέρωση: 28-01-2015 08:11 (Δημιουργία: 27-01-2015 14:00) | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Ο εκφοβισμός στο διαδίκτυο έχει γιγαντωθεί τόσο πολύ που πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι περισσότεροι από τους μισούς εφήβους και νέους τον έχουν υποστεί με αποτελέσματα που όλοι βλέπουμε γύρω μας, αυτοκτονίες, επιθετικότητα κλπ. Το σημαντικότερο είναι ότι τα θύματα του εκφοβισμού δεν ψάχνουν βοήθεια και συνεχίζουν να υποφέρουν ακόμα και όταν είναι πλέον μεγάλοι άνθρωποι.

Ενημέρωση: 29-10-2014 07:39 (Δημιουργία: 28-10-2014 08:24) | Περισσότερα...
Κατηγορία: Πολυμέσα
Ο τρόπος που εμπλουτίζεται η διαδικασία μάθησης τα τελευταία χρόνια έχει ως στόχο την ενεργότερη συμμετοχή των μαθητών αλλά και τη σταδιακή καθοδήγηση των μαθητών στο να μαθαίνουν τη διαδικασία να μαθαίνουν και να οδηγούνται στην ανακαλυπτική μάθηση.
Ενημέρωση: 01-09-2014 07:00 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Η χρήση των ψηφιακών μέσων από ενήλικες αλλά και από ανήλικους δεν σημαίνει ότι μποορύν όλοι να καταλάβουν και να αποκωδικοποιήσουν το μήνυμα. Η κσθημερινή ενασχόληση με τα ψηφιακά μέσα καλό είναι να χαρακτηρίζεται από πέντε βασικές αρχές.
Ενημέρωση: 17-06-2014 21:47 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Η χρήση τεχνολογίας στην εκπαίδευση δεν είναι μόνο για τους μεγαλύτερους μαθητές. Πολλά μικρά παιδιά είναι ήδη σε θέση να χρησιμοποιούν την τεχνολογία που έχουν στη διάθεσή τους και εξαιτίας αυτού καλούνται μάλιστα“Generation C”, δηλαδή δικτυωμένη γενιά.

Ενημέρωση: 11-10-2013 10:02 (Δημιουργία: 10-10-2013 23:07) | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Ο Marc Prensky είναι διεθνώς αναγνωρισμένος συγγραφέας, σύμβουλος και εκπαιδευτικός σχεδιαστής στους τομείς της εκπαίδευσης και της μάθησης. Είναι από τους πρωτοπόρους στον τομέα της χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών για τη μάθηση αλλά και γενικότερα της έννοιας του ψηφιακού μαθητή, του οποίου τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του καθημερινού περιβάλλοντός του αλλά και οι δεξιότητες του δεν βρίσκουν συνέχεια στο σχολικό του περιβάλλον και τη σχολική του ζωή.
Ενημέρωση: 02-10-2013 15:31 | Περισσότερα...
 Σελ. 2 από 8: << < > >>