Ετικέττα (tag): κριτική σκέψη

Κατηγορία: Άρθρα

Τα ψηφιακά παιχνίδια χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη ποικίλια αλλά και το διαφορετικό τρόπο εμπλοκής του χρήστη. Στις προτιμήσεις των παιδιών διατηρούνται τα παιχνίδια στρατηγικής αλλά και κατασκευής πόλεων και αυτοκρατοριών.

Ο βασικός λόγος που τα παιδιά προτιμούν τα παιχνίδια είναι η διασκέδαση αλλά και η διάδρασή τους μέσα από αυτά, ωστόσο έρευνες έχουν πλέον αποδείξει πως υπάρχουν σημαντικά εκπαιδευτικά οφέλη από αυτή την ενασχόληση. 

Ενημέρωση: 29-01-2019 00:55 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Οι νέεοι είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας και παρουσιάζονται ιδιαίτερα πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν νέα παιχνιώδη εικονίδια ή άλλα στοιχεία για τη μεταξύ τους επικοινωνία και διάδραση. Τα γνωστά προσωπάκια (emojis) Που εκφράζουν κάποιο συναίσθημα είναί ένα από τα πιο δημοφιλή στοιχεία που χρησιμοποιούν. 

Ενημέρωση: 18-10-2016 07:27 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Στην εποχή μας είναι σχεδόν αυτονόητο πως σχεδόν σε κάθε χώρα της Ευρώπης ή πολιτεία της Αμερικής υπάρχει γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και βέβαια μαζική χρήση κινητών τηλεφώνων και συσκευών.

Ενημέρωση: 15-11-2012 13:13 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Μέρος της σχολικής εκπαίδευσης είναι πλέον η εξοικείωση με τον υπολογιστή και τις λειτουργίες του και βέβαια η απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων για τον χειρισμό των εφαρμογών του διαδικτύου.
Ενημέρωση: 04-10-2012 00:09 | Περισσότερα...