Ετικέττα (tag): εικόνα

Κατηγορία: Εργαλεία

Οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν ως στόχο τη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων που επιτρέπουν και καλλιεργούν την έννοια της συμμετοχικότητας αλλά και της δημιουργίας διαδικτυακού περιεχομένου. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες έχουν διττό ρόλο και του χρήστη αλλά και πιο σημαντικά και του δημιουργού.

Ενημέρωση: 20-11-2018 01:17 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η εικόνα διαχρονικά είχε την ιδιότητα να μεταφέρει ισχυρά νοήματα κατορθώνοντας να αποτυπωθεί αμεσότερα εμπλέκοντας ενεργά τον θεατή στην επεξεργασία της πληροφορίας που παρεχει.

Ενημέρωση: 07-02-2017 21:35 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Οι νέεοι είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας και παρουσιάζονται ιδιαίτερα πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν και να εφαρμόσουν νέα παιχνιώδη εικονίδια ή άλλα στοιχεία για τη μεταξύ τους επικοινωνία και διάδραση. Τα γνωστά προσωπάκια (emojis) Που εκφράζουν κάποιο συναίσθημα είναί ένα από τα πιο δημοφιλή στοιχεία που χρησιμοποιούν. 

Ενημέρωση: 18-10-2016 07:27 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Ζητούμενο της εκπαδιευτικής διαδικασίας είναι η αφομοίωση των γνωβστικών αντικειμένων καθώς και η αυτόνομη χρήση των διδαχθέντων εννοιών από τους μαθητές. Επομένως είναι ζητούμενο η ουσιαστική μάθηση και όχι η απομνημόνευση με μηχανικό τρόπο.

Ενημέρωση: 12-10-2015 18:47 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε νέα συλλογικά μέσα και εργαλεία τα οποία αναπτύσσονται και εξελίσσονται συνεχώς. Άλλωστε διανύουμε την εποχή της συλλογικότητας και της συμμετοχικότητας.

Ενημέρωση: 22-08-2012 20:37 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Σεμινάρια

Ο συνδυασμός των λέξεων, των εικόνων και των ήχων μπορούν να κάνουν επιτυχημένη την παρουσίασή μας. Ένα διαδικτυακό σεμινάριο που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων αλλά και τους ίδιους τους μαθητές.

Ενημέρωση: 21-04-2011 08:29 | Περισσότερα...