Ετικέττα (tag): οπτικοποίηση

Κατηγορία: Άρθρα

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία της τεχνολογίας οδήγησε μοιραία και στη ψηφιοποίηση των πολιτιστικών αγαθών της κάθε χώρας προκειμένου να είναι περισσότερο μελετήσιμα αλλά και προσβάσιμα.

Ενημέρωση: 24-11-2015 23:48 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Ζητούμενο της εκπαδιευτικής διαδικασίας είναι η αφομοίωση των γνωβστικών αντικειμένων καθώς και η αυτόνομη χρήση των διδαχθέντων εννοιών από τους μαθητές. Επομένως είναι ζητούμενο η ουσιαστική μάθηση και όχι η απομνημόνευση με μηχανικό τρόπο.

Ενημέρωση: 12-10-2015 18:47 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία
Έχει παρατηρηθεί παό τους περισσότερους από εμάς πως πολλά άρθρα συνοδεύονται με τα λεγόμενα "Infographics" προκειμένου να οπτικοποιήσουν τα αριθμητικά δεδομένα που παρουσιάζουν. Πολλές φορές τα ίδια τα "Infographics" αποτελούν από μόνα τους άρθρα προς συζήτηση.
Ενημέρωση: 15-03-2012 10:47 | Περισσότερα...