Ετικέττα (tag): wiki

 Σελ. 1 από 2: > >>
Κατηγορία: Ειδήσεις

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης (Κ.Π.Α.Ε.) της Αρχιεπισκοπής Αθηνών (www.kpae.gr) στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα σχολεία να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία: «Προστατεύω το περιβάλλον με σύμμαχο την τεχνολογία» Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τους τρόπους προστασίας του, με την έλλογη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και συγκεκριμένα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media). Επιπλέον αποβλέπει στην ενεργοποίηση των μαθητών, ώστε να μάθουν να αξιοποιούν εργαλεία του Web 2.0, ως μέσα επικοινωνίας, συνεργασίας, προβληματισμού και δημιουργικότητας.

Ενημέρωση: 23-05-2012 14:02 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Η εμφάνιση και η σταδιακή εξάπλωση των συνεργατικών μέσων όπως τα ιστολόγια, τα wikis και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν επηρεάσει τον τρόπο επικοινωνίας μας αλλά και αλληλεπίδρασης με τους άλλους γύρω μας. Στην εποχή μας η επικοινωνία χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και αμεσότητα.

Ενημέρωση: 07-05-2012 11:57 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Η αλήθεια είναι πως οι εξελίξεις στον εκπαιδευτικό χώρο σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση είναι ραγδαίες και άμεσες. Σταδιακά όλα τα νέα εργαλεία του Ιστού 2ης γενιάς εμπλέκονται στη διδακτική διαδικασία, έτσι μιλάμε για wiki στην εκπαίδευση, που άλλωστε αποτελεί το από ορισμού κατεξοχήν συνεργατικό εργαλείο και συλλογικό μέσο.
Ενημέρωση: 20-12-2011 11:00 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Οι εφαρμογές και οι δυνατότητες του Web 2.0 είναι σίγουρα προσβάσιμες και αφορούν όλους σε όλες τις ηλικίες.
Βέβαια υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη πως τα ιστολόγια, τα wikis, τα κοινωνικά δίκτυα και βέβαια και άλλα συνεργατικά εργαλεία προορίζονται για χρήση μόνο από ενήλικες.

Ενημέρωση: 02-12-2011 10:29 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η κατά τον κόσμο WIkipedia ή η ελληνική έκδοση Βικιπαίδεια είναι μία διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια παγκόσμιας εμβέλειας με άρθρα από εθελοντική συνεισφορά των αναγνωστών και χρηστών. Επιτρέπει τη συμπλήρωση αρθρών, τη διόρθωσή τους αλλά ακι τη δημιουργία τους από την αρχή. Πολλές φορές η αξιοπιστία της αμφισβητείται ωστόσο ο τρόπος αναπτυξής της αλλά και η κινητοποίηση των χρηστών και η προσφορά τους είναι αυτό που μετράει.

Ενημέρωση: 11-07-2011 11:18 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Τα Βικιβιβλία είναι μια συλλογή από ελεύθερα βιβλία, εκπαιδευτικά, τα οποία ο κάθε χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί, στα πρότυπα της Wikipedia.

Ενημέρωση: 20-06-2011 08:30 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι
Είναι πλέον γνωστό πως τα συνεργατικά εργαλεία κερδίζουν συνεχώς έδαφος στον χώρο εκπαίδευσης και γίνονται εργαλεία στα χέρια και των εκαπιδευτικών και των μαθητών.
Άλλωστε καλύτερη απόδειξη για το ότι τα εργαλεία του Web 2.0 είναι ανάπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διδασκαλίας αποτελεί η εφαρμογή και η χρήση τους από τους εκπαιδευόμενους.
Ενημέρωση: 10-06-2011 16:05 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Η αλήθεια είναι πως οι εξελίξεις στον εκπαιδευτικό χώρο σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευση είναι ραγδαίες και άμεσες. Σταδιακά όλα τα νέα εργαλεία του Ιστού 2ης γενιάς εμπλέκονται στη διδακτική διαδικασία, έτσι μιλάμε για wiki στην εκπαίδευση, blog στη σχολική αίθουσα και σταδιακά και λιγότερα γνωστά εργαλείο όπως το twitter, το cmap, το mixedink γενικά εργαλεία διαδικτυακής επιχειρηματολογίας και εννοιολογικής χαρτογράφησης.
Ενημέρωση: 08-06-2011 07:11 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Στις μέρες μας όλο και πιο συχνά ακούμε για τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και την εμπλοκή της τεχνολογίας στη σχολική τάξη. Τι ακριβώς όμως σημαίανει καινοτόμο εργαλείο διδασκαλίας; Αρκεί μόνο η επιλογή ενός ενος wiki ή blog;

Ενημέρωση: 07-06-2011 18:38 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία
Ένα Wiki είναι συνήθως μία ιστοσελίδα που επιτρέπει στους χρήστες της να προσθέσουν, να αφαιρέσουν, ή να επεξεργαστούν το περιεχόμενό της, πολύ γρήγορα και εύκολα, χωρίς να έχουν κάνει υποχρεωτικά εγγραφή. Έτσι, διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου. Ο όρος Wiki όμως, μπορεί να αναφέρεται και στο λογισμικό που χρησιμοποιείται για να κατασκευαστούν Wiki σελίδες.
Αυτό, όμως, τι σημαίνει για την εκπαίδευση και πως μπορούν οι μικροί μαθητές να εκμεταλλευτούν αυτά τα νέα εργαλεία;
Ενημέρωση: 03-06-2011 15:28 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, καθώς και η συνεχή εξέλιξη των συνεργατικών εργαλείων δημιούργησε μία σειρά από συνεργατικά εργαλεία συγγραφής. Εργαλεία εύχρηστα, διαδικτυακά που δεν χρειάζεται εγκατάσταση αλλά μία απλή συγγραφή. Το Springnote είναι ένα πολύ εύχρηστο εργαλείο που συνδυάζει τη δυνατότητα της ομαδικής συγγραφής αλλά και πολλά στοιχεία wiki.

Ενημέρωση: 01-06-2011 18:58 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Μελέτες

Το blog «Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Πληροφορική», έχει ως στόχο τη δημοσίευση των εμπειριών μου από τη μάθηση με χρήση του υπολογιστή. Ο δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων να ενσωματώσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. και τα συνεργατικά εργαλεία για τη διδασκαλία μέσα στην τάξη.

Ενημέρωση: 25-05-2011 11:00 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η Wikipedia μας πάει ένα βήμα παρακάτω, για ακόμα μία φορά. Μας δίνει πλέον την επιλογή να δημιουργήσουμε πολύ εύκολα και απλά το δικό μας βιβλίο, με όποιες σελίδες θέλουμε.

Ενημέρωση: 24-05-2011 10:15 | Περισσότερα...
 Σελ. 1 από 2: > >>