Το Πανεπιστήμιο συναντάει τα σχολεία


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών αλλά και γενικότερα η επαφή και η εξοικείωσή τους με την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα ζητούμενο της εποχής μας. Τα Πανεπιστήμια αλλά και τα σχολεία θα έπρεπε να συνεργάζονται προκειμένου να υπάρχει ένα στάδιο μετάβασης. 


Το  πρόγραμμα Up2University (Up2U) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που ξεκίνησε από το έτος 2017 με στόχο να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί στο διάστημα μίας τριετίας. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο  πλαίσιο της πολιτικής της «Opening Up Education», η οποία ανακοινώθηκε το 2013 και έχει ως στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχολεία και τα πανεπιστήμια.

Το πανεπιστημιακό ίδρυμα που συμμετέχει από την Ελλάδα είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που με τα εργαλεία που παρέχει η πλατφορμα θα κληθεί να εργαστεί ώστε να γεφυρώσει το κενό που παρατηρείται ανάμεσα στα σχολεία και τα πανεπιστήμια.Ενημέρωση: 12-02-2019 07:48 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι