Εκπαιδευτικά κριτήρια


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι ραγδαίες εξελίξεις του σύγχρονου τρόπου ζωής έχουν μετατρέψει τη μάθηση σε μία δια βίου δραστηριότητα. Βασική επιδίωξη σχεδόν όλων των κρατών είναι η επιτυχή προετοιμασία των παιδιών για την ενήλικη επαγγελματική τους ζωή και πορεία.


Ο ιστοχώρος Common Core State Standards έχει δημιουργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με στόχο τη συνεργασία και την ενημέρωση των γονέων για τον ορθότερο και αποδοτικότερο τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών προκειμένου να οδηγηθούν σε μία επιτυχημένη επαγγελματική παιδεία. Άλλωστε σε πολλές χώρες συχνά είναι ζητούμενο η σχολική τυπική εκπαίδευση να συνδέεται με την πραγματική ζωή αλλά και με την επαγγελματική εξέλιξη του κάθε μαθητή. Ο ιστοχώρος περιγράφει σε κάθε ηλικία και σχολικό επίπεδο από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο τι πρέπει να γνωρίζει κάθε μαθητής σε βασικά γνωστικά πεδία όπως Γλώσσα, Τέχνες, Μαθηματικά αλλά και σημαντικά μαθήματα. Η ανάγκη συνεργασίας μέσω αυτού του ιστοχώρου εκπαιδευτικών, γονέων αλλά και σχολείων δημιουργήθηκε ως ανάγκη να αξιολογούνται οι μαθητές με κοινά αξιολογικά κριτήρια αφού κάθε σχολείο έχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του δικού του προγράμματος σπουδών. Ο συγκεκριμένος, λοιπόν, ιστοχώρος λειτουργεί ως μέσο αναφοράς για τις βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει κάθε μαθητής σε συγκεκριμένη τάξη.Ενημέρωση: 22-09-2014 08:53 (Δημιουργία: 22-09-2014 07:01) | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι