Δημιουργία video με κινητές συσκευές


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι κινητές συσκευές έχουν κερδίσει την προτίμηση νέων και εφήβων. Αν και δεν είναι αποδεκτή η χρήση του στο σχολείο, ωστόσο παιδαγωγικές θεωρίες υποστηρίζουν πως μέσα σε ένα δομημένο εκπαιδευτικό πλαίσιο μπορεί να αποφέρει πολλά παιδαγωγικά οφέλη κυρίως γιατί αποτελεί μέσο κινητοποίησης παραγωγής υλικού και ενεργής συμμετοχής από τους μαθητές/τριες.


Η μάθηση με τη χρήση των συσκευών αυτών αποτελεί μια καινοτόμα προσπάθεια διεύρυνσης και ανάπτυξης του μαθησιακού ορίζοντα στη σημερινή σύγχρονη, έντονα ανταγωνιστική κοινωνία της διαρκούς μετακίνησης πληθυσμών αλλά και μαθητικού δυναμικού, πτώσης συνόρων αλλά και εμφάνισης νέων πολύμορφων καθώς επίσης και πολυσύνθετων μαθησιακών και διδακτικών αναγκών.

Η αγαπημένη συνήθεια δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού από τους νέους μπορεί να οργανωθεί ως μία μαθησιακή δραστηριότητας παραγωγής θεματικού βίντεο. Το βίντεο μπορεί να προσφέρει πλούσιες και σημαντικές ευκαιρίες εκμάθησης για τους μαθητές/τριες όλων των ηλικιών και των δυνατοτήτων. Μία από τις πολλές δωρεάν εφαρμογές είναι και το Andromedia Video Editor μία εφαρμογή που υποστηρίζεται από λειτουργικό Android. 

Χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή οι  μαθητές/τριες  μπορούν να επεξεργαστούν το βίντεο που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή τους , μπορούν να δημιουργήσουν ενότητες και κεφάλαια, οργανώνοντας τις σκηνές τους και βέβαια μπορούν να περικόψουν σκηνές και να δημιουργήσουν διάφορα εφέ.  Οι βασικές ιδιότητες ενός λογισμικού επεξεργασίας βίντεο όπως η χρήση μεταβάσεων  σε κάθε κλιπ, η επεξεργασία ήχου αλλά και η καταγραφή φωνής είναι διαθέσιμες στη δωρεάν έκδοση. Αφού ολοκληρώσουν το έργο τους  οι μαθητές/τριες  μπορούν να το μοιραστούν σε πολλαπλές πλατφόρμες.Ενημέρωση: 21-01-2020 06:23 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία