Η τάξη της κα. Anderson


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Ένα Wiki είναι συνήθως μία ιστοσελίδα που επιτρέπει στους χρήστες της να προσθέσουν, να αφαιρέσουν, ή να επεξεργαστούν το περιεχόμενό της, πολύ γρήγορα και εύκολα, χωρίς να έχουν κάνει υποχρεωτικά εγγραφή. Έτσι, διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου. Ο όρος Wiki όμως, μπορεί να αναφέρεται και στο λογισμικό που χρησιμοποιείται για να κατασκευαστούν Wiki σελίδες.
Αυτό, όμως, τι σημαίνει για την εκπαίδευση και πως μπορούν οι μικροί μαθητές να εκμεταλλευτούν αυτά τα νέα εργαλεία;
Η εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση σημαίνει πολλά περισσότερα από την απλή χρήση της, σημαίνει ενεργή συμμετοχή, διάδραση, και ανατροφοδότηση και πλέον υπάρχουν και τα εργαλεία για να πραγματοποιηθεί αυτή η συνεργατική μάθηση.
Σε αυτό τον σύνδεσμο παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό wiki της τάξης (β’ δημοτικού) της Mrs. Anderson.
Με μία απλή περιήγηση μπορούμε να δούμε τις εργασίες των παιδιών αλλά και τον τρόπο οργάνωσης του διαδικτυακού μαθήματος. Τα εργαλεία συνεργατικής γραφής (wiki) είναι τόσο εύχρηστα και προσβάσιμα που ακόμα και μικρά παιδιά μπορούν να τα χειριστούν με ευκολία και να μοιραστούν τα έργα τους και της δουλειά τους όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο εισαγωγικό μήνυμα καλωσορίσματος του wiki.
Στο wiki της τάξης έχουν ενσωματωθεί βίντεο με τα πειράματα των παιδιών καθώς και βίντεο και εικόνες των σχεδίων εργασίας με τα οποία ασχολήθηκαν.
Τέλος, στον πίνακα των δημιουργών αναφέρονται τα ονόματα των παιδιών χωριστά και με την επιλογή ενός από αυτά βλέπουμε τον ηλεκτρονικό φάκελο εργασιών του καθένα.
Ένα εκπαιδευτικό παράδειγμα που πραγματώνει της θεωρία της χρήσης τόσο των συνεργατικών εργαλείων στην εκπαίδευση όσο και την πεποίθηση ότι ο ψηφιακός γραμματισμός πρέπει να ξεκινάει από μικρή ηλικία.


Ενημέρωση: 03-06-2011 15:28 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία