Αποδίδουν οι μαθητές καλύτερα στα δυσκολότερα μαθήματα;


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Έρευνες δείχνουν ότι το δυσκολότερο σχολικό πρόγραμμα στα αμερικάνικα σχολεία οδηγεί στην επιτυχία στο κολλέγιο και μερικές φορές ακόμα και στην μετέπειτα επαγγελματική πορεία των μαθητών.


Σύμφωνα με αμερικάνικες έρευνες, οι μαθητές που έχουν αυστηρότερο  και δυσκολότερο πρόγραμμα στο σχολείο, και ανταπεξέρχονται καλύτερα στο πρόγραμμά τους αποκτώντας απολυτήριο με πολύ καλό βαθμό αλλά έχουν ίσως και μεγαλύτερη επιτυχία στην μετέπειτα ζωή τους.

 

 

 

 

 

 

 

Παραμένουν κάποιες διακρίσεις που αφορούν εθνικότητες και φύλο αλλά φθίνουν καθώς περνούν τα χρόνια.

 

 

 

Τα ποσοστά είναι ενδιαφέροντα:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More graduates than ever, 59 percent, are graduating with mid-level and rigorous curricula which means they have at least four credits of English; three credits of social studies; three or four mathematics courses including at least geometry, algebra I or II or pre-calculus; three credits of science including biology, chemistry, and physics; and one to three years of foreign language.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidence also suggests that taking more rigorous math earlier yields higher performance. Students who took algebra I before high school and started their secondary education with geometry scored 31 points higher on the math assessment than those who took algebra in their first year of high school.Ενημέρωση: 21-04-2011 19:09 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες