Μαθητές και μαθήτριες μήπως χρειάζονται την εξ αποστάσεως;


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν με την αναστολή λειτουργίας των σχολείων σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο έχουν δημιουργήσει ένα πρωτοφανές εκπαιδευτικό τοπίο τόσο σε μικρότερες όσο και σε μεγαλύτερες τάξεις. Είναι μια περίοδος όπου εκπαιδευτικοί, γονείς, πολιτεία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ευκαιριών και συνθηκών μάθησης καταγράφοντας τις εμπειρίες τους αλλά και τις παρατηρήσεις τους. 


Σε αυτό το πλαίσιο η Nora Fleming παρατηρεί και καταγράφει το γεγονός πως η αλλαγή αυτή στον τρόπο διδασκαλίας και παράδοσης του μαθήματος μπορεί να θεωρηθεί ωφέλιμη και λειτουργική για μαθητές και μαθήτριες που στη δια ζώσης διδασκαλία έμοιαζαν αν δυσκολεύονται ή να διατηρούν μία στάση αποχής. Σε αυτό το άρθρο, αναφέρονται οι λόγοι που μερίδα εκπαιδευτικών θεωρεί πως σε μερικές περιπτώσεις η εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορεί να ενισχύσει και να υποστηρίξει με ένα διαφορετικό τρόπο μαθητές και μαθήτριες που έχουν διαφορετικό τρόπο κατανόησης, μάθησης και συμμετοχής. Αυτό δεν σημαίνει πως στο άρθρο δεν αναγνωρίζεται το γεγονός πως η ασύγχρονη εκπαίδευση δημιουργεί προβληματικές καταστάσεις ή κοινωνικές ανισότητες, ωστόσο γίνεται μία καταγραφή των πιθανών αιτιών που για μερικούς μαθητές είναι λειτουργική. Είναι βασικό πως επιτρέπει τη μάθηση και την ανάκτηση της πληροφορίας στον προσωπικό χρόνο του μαθητή/τριας γεγονός που δίνει στον εκπαιδευόμενου πλήρη έλεγχο για το πότε θα ασχοληθεί με το μάθημα και τις εργασίες. Παράλληλα, έχουν τη δική τους ρουτίνα με την έννοια ότι μπορούν να επιλέξουν την ώρα και τη διάρκεια του διαλείμματος τους, τη σειρά επεξεργασίας των εργασιών τους αλλά και τη διάρκεια μελέτης και επεξεργασίας του υλικού ανάλογα με τις δικές τους εξατομικευμένες ανάγκες. Στο άρθρο αναφέρονται και άλλοι σημαντικοί παράγοντες όπως η μείωση του άγχους επίδοσης, η μείωση της ύλης αλλά και της πίεσης κατάκτησης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων καθώς και η δημιουργία περισσότερου χρόνου στους μαθητές/τριες για ξεκούραση και χαλάρωση λόγω της αναστολής παράλληλων δραστηριοτήτων που δημιουργούσαν ένα εντατικό ημερήσιο πρόγραμμα. 

 Ενημέρωση: 28-04-2020 17:24 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες