Το Wordle και για μαθηματικά


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Δημοφιλή παιχνίδια όπως το wordle συνήθως ανήκουν στην κατηγορία casual games που βασικός στόχος είναι η διασκέδαση αλλά και η δικτύωση και το παιχνίδι μέσω φίλων αφού «φιλοξενούνται» σε γνωστά κοινωνικά δίκτυα.


Το Wordle είναι ένα παιχνίδι λέξεων, το οποίο παίζεται online και αναπτύχθηκε από τον Josh Wardle.

Οι παίκτες στο Wordle έχουν έξι προσπάθειες να μαντέψουν μια λέξη πέντε γραμμάτων, με ανατροφοδότηση για κάθε εικασία με τη μορφή χρωματιστών πλακιδίων που υποδεικνύουν πότε τα γράμματα ταιριάζουν ή καταλαμβάνουν τη σωστή θέση. Όπως το δηλώνει και το όνομά του είναι ένα παιχνίδι λέξεων και εύκολα μπορεί κανείς να δει τη σύνδεση με τη γλώσσα και πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην σχολική αίθουσα.

Ωστόσο, στο άρθρο της η Crystal Frommert, αναφέρει τον τρόπο που χρησιμοποίησε το αγαπημένο παιχνίδι των μαθητών/τριών της για να ενισχύσει τις μαθηματικές τους γνώσεις. Το παιχνίδι αποτέλεσε την αφορμή για μαθηματικές ασκήσεις και στατιστικά δεδομένα. Ο/η μαθητής/τρια έπρεπε να βρει το ποσοστό των σωστών γρίφων που έλυσε, τις προβλέψεις ή ποια γράμματα εμφανίζονται πιο συχνά.  Ενημέρωση: 05-04-2022 06:12 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα