Τεχνικές αποτίμησης της διαδικασίας μάθησης


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η παρούσα σχολική αλλά και ακαδημαϊκή χρονιά στο σύνολό της έχει διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής διαδικασία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία και η μάθηση χαρακτηρίζεται ως μία διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης αλλά και βιωματικής εμπειρίας και επαφής με τους εκπαιδευτικούς και τους /τις μαθητές/τριες να βρίσκονται σε μία δύσκολη θέση να προσπαθούν να συγκεράσουν τη  βίωση της μάθησης και την εξ αποστάσεως διδασκαλία. 


Η Meghan Laslocky στο άρθρο της αναφέρεται σε κάποιες εύκολες μεθόδους αποτίμησης της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών/τριών προκειμένου ο /η εκπαιδευτικός να αξιολογήσει τις γνωστικές έννοιες που κατέκτησαν τα παιδιά.

Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να μπουν σε μία διαδικασία αξιολόγησης της πορείας τους και ανασκόπησης των όσων διδάχτηκαν ώστε να εντοπιστούν οι αδυναμίες ή τα σημεία που χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία από τον/την εκπαιδευτικό.

Η χρήση καρτών απάντησης σε μία σειρά ερωτήσεων όπου οι μαθητές/τριες σηκώνουν την κάρτα με την ένδειξη σωστό ή λάθος. Οι κάρτες αυτές θα μπορούσαν να δοθούν έτοιμες στα παιδιά για χρήση ή να κατασκευαστούν από τα ίδια σε κάποιο μάθημα. Με αυτό τον τρόπο ενεργοποιείται η συμμετοχή του συνόλου της τάξης.

Ατομικοί πίνακες (λευκοπίνακας ) σημειώσεων με μαρκαδόρο όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες θα σημειώνουν την απάντηση , ψηφιακά ημερολόγια για την εκπαιδευτική ενότητα που διδάχθηκαν  με στόχο κωδικοποιημένα να σημειώσουν τη δική τους εμπειρία και βέβαια ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με οπτικά ερεθίσματα μπορούν να συντελέσουν στην αποτίμηση της μαθησιακής πορείας από τον/την εκπαιδευτικό προκειμένου να ενισχύσει τους /τις μαθητές/τριες όπου χρειάζονται επιπλέον μαθησιακό υλικό. Ενημέρωση: 30-03-2021 12:36 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα