Μικροί μαθητές/τριες και εξ αποστάσεως μάθηση


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Στις μέρες μας η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι πλέον μία κανονικότητα σε κάθε ηλικία και σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. Όμως δεν διέπει τους ίδιους κανόνες, περιορισμούς και ελευθερίες  και ενέργειες σε όλες τις ηλικιακές ομάδες μαθητών/τριών.


Σύμφωνα, με την Michele Coulombe η προσχολική εκπαίδευση είναι μία βαθμίδα που συναντά ιδιαιτερότητες στο διαδικτυακό πέρασμα της αφού η συναισθηματική ενδυνάμωση και η δια ζώσης παρουσία είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την πρώτη αυτή βαθμίδα εκπαίδευσης που συχνά αποτελεί και το πρώτο κοινωνικό βήμα του παιδιού εκτός της οικογένειας του.

Η αίσθηση αυτή της κοινότητας, της ομάδας αλλά και της συναισθηματικής υποστήριξης που χρειάζονται τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δυσκολεύουν όταν η διδασκαλία είναι εξ αποστάσεως. όμως σύμφωνα με το άρθρο κάποιες βασικές στρατηγικές όπως  η ενσωμάτωση κίνησης και τραγουδιού  κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος, η δυνατότητα επιλογής για το τραγούδι που θα ακουστεί ή για το θέμα που θα συζητηθεί την επόμενη φορά καθώς και η σύναψη σχέσεων ανάμεσα σε ρουτίνες που γίνονταν στην τάξη μπορούν να συντελέσουν υποστηρικτικά στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μικρών μαθητών προς την εξ αποστάσεως μάθηση.Ενημέρωση: 06-10-2020 06:48 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα