Εκπαιδευτικός ή εκπαιδευόμενος;


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Είναι γεγονός πως η εκπαίδευση και η τεχνολογία στις μέρες μας συμβαδίζουν. Οι εκπαιδευτικοί αναζητούν νέους τρόπους εμπλοκής και χρήσης της τεχνολογίας στο σχολειο, αλλά πολλές φορές συναντούν δυσκολίες ή προβληματίζονται για ποιο εργαλείο θα χρησιμοποιήσουν και τι ακριβώς σχέδιο εργασίας θα εκπονήσουν με την τάξη τους.

Η καλύτερη απάντηση σε αυτό είναι πως ο εκπαιδευτικός πρέπει να γίνει... μαθητής. Ο εκπαιδευτικός δηλαδή πρέπει να μπει στη θέση του εκπαιδευόμενου και να προσπαθήσει να αξιολογήσει βάσει αυτής της "προσομοίωσης" το σχέδιο εργασίας του.


Η Maggie Hos McGrane είναι εκπαιδευτικός εδώ και 29 χρόνια. Στο άρθρο της στο ιστολόγιο Tech Tranformation περιγράφει πως ο καλύτερος τρόπος είανι η ανάπτυξη ενός κοινωνικού δικτύου για εκπαιδευτικούς, ένα εκπαιδευτικό δίκτυο διαμοιρασμού καλών πρακτικών, χρήσιμων συμβουλών αλλά και απαραίτητων συμβουλών και καινοτόμων ιδεών.


Ο καλύτερος τρόπος ανάπτυξης αλλά και διατήρησης και διάδοσης της σχολικής κοινότητας είναι να ακολουθείς τα παρακάτω απαραίτητα βήματα σύμφωνα με την Maggie Hos McGrane.


Αρχικά, καλό είανι να επισκεφτεται ο εκπαιδευτικός τα σχολικά δίκτυα των συναδέρφων του προκειμένουν να παρατηρεί τον τρόπο εργασίας των άλλων ακιτ ην εμπλοκή της τεχνολογίας έτσι ώστε να ανανεώνει και τον δικό του τρόπο σκέψης.


Επιπλέον, καλό είναι να μοιράζεται και ο ίδιος το υλικό τους αλλά και τις ιδέες του έτσι ώστε να διαμορφώνεται ένας επικοδομητικός διαμοιρασμός και κίνησης ιδεών.


Τέλος, καλό είναι ο εκπαιδευτικός να συμμετέχει σε εκπαιδευτικές σελιδες και ιστοτόπους αλλά και ό ίδιος να θέτει θέματα συζήτησης και σχολιασμού στο δικό του ιστολόγιο ή ιστοσελίδα.Ενημέρωση: 06-06-2011 14:23 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα