Βήματα για τη δημιουργία μίας διαδικτυακής κοινότητας


Κατηγορία: Άρθρα
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Με την διαρκώς αναπτυσσόμενη χρήση του Διαδικτύου, στις αρχές του 20ου αιώνα, o όρος «κοινότητα» επαναπροσδιορίστηκε και καθιερώθηκε και στο χώρο του Διαδικτύου. Η ανάπτυξη και η δημιουργία μίας ηλεκτρονικής κοινότητας για εκπαιδευτικούς σκοπούς είτε ακαδημαϊκούς – σχολικούς είτε ως επιμόρφωση διεπιχειρησιακή είναι μία καινοτόμα δυνατότητα που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα.


Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως πλεονεκτήματα την εκπαίδευση και την επιμόρφωση από απόσταση (σύγχρονη και ασύγχρονη), την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης καθώς και την ανάπτυξη μίας εικονικής τάξης. Τα είδη των ηλεκτρονικών κοινοτήτων δημιουργούνται με στόχο να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τα κοινά χαρακτηριστικά των μελών τους. Τι ακριβώς πρέπει να έχουνε στο μυαλό τους όλοι όσοι θέλουν να δημιουργήσουν μία διαδικτυακή κοινότητα; Στο άρθρο της η Stephanie Gehman αναφέρει τα έξι βασικά σημεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη προκειμένου να δημιουργήσουμε μία ισχυρή κοινότητα μάθησης.Ενημέρωση: 02-06-2011 14:24 | Αρχείο Κατηγορίας Άρθρα