Ετικέττα (tag): αναλυτικό πρόγραμμα

Κατηγορία: Έρευνες

Ο ρόλος της προσχολικής εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο αναδιαμορφώνεται και απελευθερώνεται από τα τετριμμένα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράμματα, σχεδιάζονται έτσι  εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που περικλύουν δεξιότητες ζωής, κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και διερευνητικής μάθησης, κυρίως γιατί έρευνες αποδεικνύουν πλέον το καθοριστικό ρόλο του Νηπιαγωγείου στην καλλιέργεια των δεξιοτητων αυτών. 

Ενημέρωση: 26-04-2016 12:52 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Το νηπιαγωγείο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εκπαίδευσης και ο βασικός σταθμός διαμόρφωσης των μικρών μαθητών για τον εκπαιδευτικό χώρο.
Ενημέρωση: 27-04-2015 18:27 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Συζητήσεις γα το πώς μαθαίνουν καλύτερα τα παιδιά αλλά και και τον ορθότερο τρόπο διοργάνωσης και διαχείρισης του αναλυτικού προγράμματος έχουν γίνει πολλές κυρίως για την αναδιοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ενημέρωση: 20-10-2014 00:03 | Περισσότερα...