Ετικέττα (tag): mooc

 Σελ. 1 από 1:
Κατηγορία: Σεμινάρια

Οι ψηφιακές τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν ριζικά τον τρόπο που διδάσκουμε και μαθαίνουμε στην ψηφιακή εποχή. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης θέτει μια σειρά από προσδοκίες, προκλήσεις και απαιτήσεις με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά στη διδασκαλία μας. Αξιοποιώντας τη δυναμική των HyperDocs και του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση, το MOOC αυτό παρουσιάζει ένα σύγχρονο διδακτικό μοντέλο που μπορεί να μας βοηθήσει να συνδυάσουμε το περιεχόμενο του μαθήματός μας με ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ώστε να δημιουργήσουμε ένα ευέλικτο και συμπεριληπτικό περιβάλλον μάθησης που λαμβάνει υπόψη του εκ των προτέρων τις ανάγκες όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ενημέρωση: 07-05-2024 09:12 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Σεμινάρια

Το MOOC «Κλιματικά καταφύγια με βάση τη φύση στα σχολεία: Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για βιώσιμη εκπαίδευση», ξεκινάει  την 1η Απριλίου 2024, και έχει σαν στόχο να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν μια παρέμβαση με βάση τη φύση για το κλιματικό καταφύγιο στο σχολείο τους χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση design-thinking.

Ενημέρωση: 12-03-2024 09:00 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Σεμινάρια

Το έργο Accelerating Teaching, το Scientix, και το European Schoolnet Academy ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ξεκινήσουν ένα συναρπαστικό νέο διαδικτυακό μάθημα: το MOOC «Accelerate Your Teaching» . Αυτή η πρωτοβουλία παρέχει στους εκπαιδευτικούς υψηλής ποιότητας ψηφιακούς πόρους για τη δημιουργία συναρπαστικών εμπειριών μάθησης με επίκεντρο τους επιταχυντές σωματιδίων. Μέσω διαδραστικών ενοτήτων, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν μια βαθύτερη κατανόηση της επιστήμης του 21ου αιώνα και εξερευνούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία διεπιστημονικού και κοινωνικά σχετικού περιεχομένου.

Ενημέρωση: 25-07-2023 16:35 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Σεμινάρια

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει ως Συντονιστής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: “Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης” (Upskilling ofsChoolsteachers to effectively support ONliNE EduCaTion” με ακρωνύμιο “CONNECT”) - GRANT AGREEMENT 2020- 1-ELo-KA226-SCH-094578. Πρόκειται για σύμπραξη φορέων από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο : ΠΔΕ Αττικής,  Computer Technology Institute and PressDiophantus”, Institute for Educational Technology (CNR-ITD), University of Cyprus (CY), με κοινό σκοπό την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων (skills) των εκπαιδευτικών, την εξοικείωση τους με καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως η μικτή μάθηση (blended learning) και η ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom), τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ενίσχυση της ενεργητικής μάθησης των εκπαιδευομένων.

Ενημέρωση: 15-12-2022 09:13 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Σεμινάρια

Τα MOOC είναι μία διαδεδομένη μορφή κατάρτισης και επιμόρφωσης η οποία κερδίζει τον τελευταίο καιρό την προτίμηση μεγάλου κοινού αφού τους παρέχει την ελευθερία διαχείρισης της ύλης στον δικό τους χρόνο. Η Europeana, μια πλατφόρμα με εκατομμύρια αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς από χιλιάδες ιδρύματα εντός και εκτός Ευρώπης , παρέχει πολύγλωσσο περιεχόμενο στο οποίο οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι/-νες μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση για την υλοποίηση δραστηριοτήτων μικτής μάθησης. 

Ενημέρωση: 01-03-2022 12:51 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Και δεν εννοούμε λογοτεχνικό διάβασμα! 

 

Ενημέρωση: 06-07-2017 06:48 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Σεμινάρια

Τα διαδικτυακά μαθήματα αποτελούν μια πρώτης τάξεως πηγής για δια βίου μάθηση δίνοντας έτσι την ευκαιρία να εμπλουτίζουμε συνεχώς τις γνώσεις μας. Ειδικά στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και ευελιξία είναι μεγάλη και τα μαθήματα εξ' αποστάσεως μπορούν να αποβούν σωτήρια. 

Ενημέρωση: 28-04-2016 06:50 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Έρευνες

Τα MOOC (Massive Open Online Courses) είναι κατά πολλούς το μέλλον της εκπαίδευσης. Μια εκπαίδευση στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι, ανεξάρτητα του πού βρίσκονται, του τι δουλειά κάνουν, της οικονομικής κατάστασής τους. Μια εκπαίδευση όπου ο καθένας θα σπουδάζει ό,τι θέλει, με τον ρυθμό που θέλει, όπως θέλει.

Ενημέρωση: 26-08-2015 07:51 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ειδήσεις

Τα διαδικτυακά μαθήματα μπορούν να προσφέρουν πολύ χρήσιμα στοιχεία για το πώς μαθαίνουν τα παιδιά, αν μπορέσει να αναλύσει κάποιος τα "κλικς" που πραγματοποιούν. Αν γίνει αυτό πραγματικότητα, τα μαθήματα μπορούν να γίνουν ακόμα πιο προσωποποιημένα και ακριβώς όπως τα επιθυμεί ο καθένας μας για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον του.

Ενημέρωση: 04-11-2013 08:53 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ειδήσεις
Η εκπαίδευση εξ' αποτάσεως στις μέρες μας θεωρειται κάτι απλό και αυτονοήτα και βέβαια όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί οργανισμοί προσφέρουν τη δυνατότητα αυτή.
Ενημέρωση: 29-08-2013 16:28 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Οι νέες εξελίξεις και οι νέες συνθήκες στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα της μάθησης έχει οδηγήσει σε μία νέα ορολογία λέξεων και θεωριών όπως PLN, PBL, MOOC, APPR – Blended Learning, Flipped Classroom. Σε πολλούς εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιητηές ή γονείς τα αρχικά αυτά ή η ορολογία φαντάζει εντελώς άγνωστη.

Ενημέρωση: 05-06-2013 11:11 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Η τεχνολογία αλλά κι η εκπαίδευση είναι δύο τομείς που εξελισσονται παράλληλα και βέβαια επηρεάζουν ο ένας τον άλλον αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Τα βήματα που έχουν γίνει στην τεχνολογία επιτρέπουν και ουσιαστικά προωθούν νέους και διαφορετικούς τρόπους εκπαίδευσης και μάθησης.

Ενημέρωση: 15-05-2013 08:11 (Δημιουργία: 14-05-2013 23:03) | Περισσότερα...
Κατηγορία: Έρευνες

Τα MOOCs (Massively Open Online Courses) είναι η τάση της εποχής. Πολλοί μάλιστα αναφέρουν ότι ίσως είναι και το μέλλον της εκπαίδευσης, μιας εκπαίδευσης ανοιχτής για όλους, αρκεί να έχουν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και μία σύνδεση στο διαδίκτυο. Γιατί όμως μόνο ένα 10% των φοιτητών που εγγράφονται σε αυτά, τα ολοκληρώνει;

Ενημέρωση: 08-04-2013 07:52 (Δημιουργία: 07-04-2013 10:06) | Περισσότερα...
 Σελ. 1 από 1: