Ετικέττα (tag): σχέδια μαθημάτων

Κατηγορία: Άρθρα

Η μάθηση με χρήση ψηφιακών μέσων είναι μία διαδεδομένη διαδικασία πλέον σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η χρήση της τεχνολογίας για να βοηθήσει την εκπαιδευτική διαδίκασία και να την εμπλουτίσει πρέπει να βασίζεται σε ένα σχέδιο μαθημάτων.

Ενημέρωση: 06-02-2013 13:14 (Δημιουργία: 05-02-2013 22:28) | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Καθώς η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία δυναμική και δημιουργική, η ομάδα educartoon.gr που αποτελείται από παιδαγωγούς, νέους καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, έμπειρους καθηγητές Πανεπιστημίων, βραβευμένους καλλιτέχνες και διακεκριμένους συγγραφείς δίνουν στη γελοιγραφία και το κόμικ την κεντρική θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ενημέρωση: 21-12-2012 08:51 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Ο καλύτερος τρόπος να ισχυροποιήσεις την αντίληψη πως τα συλλογικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και γενικότερα η τεχνολογία και έχει θέση μέσα στον αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε βαθμίδα αλλά και έχει πολλα να προσφέρε αποτελούν οι μαρτυρίες των ίδιων των εκπαιδευτικών.

Ενημέρωση: 12-12-2012 14:57 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην σχολική αίθουσα και μάλιστα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση άσχετο από το τεχνολογικό μέσο που θα επιλέξει ο εκπαιδευτικός πάνω από όλα πρέπει να συνοδεύεται από μαθήματα καλής διαδικτυακής συμπεριφοράς.

Ενημέρωση: 09-07-2012 13:24 | Περισσότερα...