Ετικέττα (tag): νηπιαγωγείο

Κατηγορία: Άρθρα

Στις μέρες μας η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι πλέον μία κανονικότητα σε κάθε ηλικία και σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. Όμως δεν διέπει τους ίδιους κανόνες, περιορισμούς και ελευθερίες  και ενέργειες σε όλες τις ηλικιακές ομάδες μαθητών/τριών.

Ενημέρωση: 06-10-2020 06:48 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Εργαλεία

Η τεχνολογία στην εποχή μας είναι σύμμαχος της εκπαίδευσης τόσο σε μαθησιακό ρόλο όσο και σε ρόλο εποπτικό και οργανωτικό. Νέα εργαλεία και πλατοφόρμες δίνουν τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές να αποθηκεύσουν τη μαθησιακή τους πορεία, να παρουσιάσουν αλλά και να δημιουργήσουν διαδικτυακές κοινότητες συνεργασίας της σχολικής κοινότητας. 

Ενημέρωση: 01-10-2019 06:57 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Κατά την τελευταία δεκαετία, ο τομέας της εκπαίδευσης γνώρισε τεράστιες αλλαγές με εντονότερη την εισαγωγή και την αξιοποίηση της τεχνολογίας.  Η χρήση της τεχνολογίας έχει επίσης πυροδότησε και  ένα έντονο προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσής της στην σχολική ζωή αλλά και σε ποια βαθμίδα και ηλικιακή ομάδα θα εισαχθεί.

Ενημέρωση: 16-04-2019 15:33 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Έρευνες

Ο ρόλος της προσχολικής εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο αναδιαμορφώνεται και απελευθερώνεται από τα τετριμμένα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράμματα, σχεδιάζονται έτσι  εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που περικλύουν δεξιότητες ζωής, κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και διερευνητικής μάθησης, κυρίως γιατί έρευνες αποδεικνύουν πλέον το καθοριστικό ρόλο του Νηπιαγωγείου στην καλλιέργεια των δεξιοτητων αυτών. 

Ενημέρωση: 26-04-2016 12:52 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Έρευνες

Το νηπιαγωγείο αποτελεί το πρώτο εκπαιδευτικό βήμα προς την εγκύλιο εκπαίδευση. Είναι μία βαθμίδα με εξέχουσα σημασία που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προς τη διαμόρφωση του εσωτερικού κινήτρου μάθησης αλλά και της διάθεσης προς την εκπαίδευση.

Ενημέρωση: 01-03-2016 10:27 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Πολυμέσα
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση είναι πολλοί και βέβαια έναν από τους πιο σημαντικούς αποτελεί το περιβάλλον με την έννοια του χώρου και της αρχιτεκτονικής του σχολείου ή της αίθουσας.
Ενημέρωση: 18-08-2015 13:05 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Μελέτες
Η αλληλεπίδραση των γενεών αποτελούσε από την αρχαιότητα τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο μάθησης αλλά και μεταφορά γνώσεων και εμπειριών. Εκπαιδευτικές έρευνες αποδεικνύουν πως οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας έχουν πολλά ακόμα να προσφέρουν στο τομέα της γνώσης και συγκεκριμένα της εκπαίδευσης.
Ενημέρωση: 15-06-2015 21:58 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Το νηπιαγωγείο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εκπαίδευσης και ο βασικός σταθμός διαμόρφωσης των μικρών μαθητών για τον εκπαιδευτικό χώρο.
Ενημέρωση: 27-04-2015 18:27 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Πολυμέσα
Το νηπιαγωγείο σε μαγάλο βαθμό οι περισσότεροι το συνδέουν με την αφήγηση και την ακρόαση ιστοριών. Οι ιστορίες, οι αφηγήσεις και τα παραμύθια αποτελούν ημερήσιες δραστηριότητες για τους μικρούς μαθητές. Δημιουργούν ιστορίες, δραματοποιούν παραμύθια και βέβαια επεξεργάζονται κείμενα.
Ενημέρωση: 22-11-2012 12:25 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα
Τα συλλογικά μέσα αλλά και ειδικότερα τα διαδικτυακά εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και αυτό πλέον είναι μία πραγματικότητα. Αυτό που ίσως είναι λιγότερο συνηθισμένο είναι η χρήση των μέσων αυτών από το νηπιαγωγείο.
Ενημέρωση: 13-09-2012 00:09 | Περισσότερα...