Ετικέττα (tag): τρίτη ηλικία

Κατηγορία: Εργαλεία

Οι ψηφιακές εφαρμογές όπως τα ψηφιακά παιχνίδια  συνήθως απευθύνονται σε ένα νεανικό κοινό που θεωρεί τους υπολογιστές και τις φορητές συσκευές αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται πολλές δράσεις που έχουν ως στόχο την εξοικείωση μεγαλύετρων ηλικιών με τη ψηφιακή πραγματικότητα τόσο για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας όσο και για δραστηριότητες πληροφόρησης και ψυχαγωγίας. 

Ενημέρωση: 17-11-2020 08:22 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Μελέτες
Η αλληλεπίδραση των γενεών αποτελούσε από την αρχαιότητα τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο μάθησης αλλά και μεταφορά γνώσεων και εμπειριών. Εκπαιδευτικές έρευνες αποδεικνύουν πως οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας έχουν πολλά ακόμα να προσφέρουν στο τομέα της γνώσης και συγκεκριμένα της εκπαίδευσης.
Ενημέρωση: 15-06-2015 21:58 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Οι αλλαγές στην εκπαίδευση και γενικότερα στηνδιαδικασία της μάθησης είναι ραγδαίες και συνδέονται άμεσα με την εξέλιξη στην τεχνολογία αλλά και τα νέα μέσα που διαθέτει πλέον ο άνθρωπος.

Ενημέρωση: 22-08-2013 08:24 (Δημιουργία: 15-08-2013 14:48) | Περισσότερα...
Κατηγορία: Έρευνες

Όταν μιλάμε για διαδίκτυο και κυρίως για χρήστες του διαδικτύου το μυαλό μας συνήθως παέι σε εκπροσώπους της νέας γενιάς και παιδιά. Ωστόσο με το διαδίκτυο να μετράει πάνω από εικοσαετία είναι λογικό το προφίλ των χρηστών του να έχει αλλάξει.

Ενημέρωση: 12-06-2012 08:51 (Δημιουργία: 11-06-2012 21:03) | Περισσότερα...