Ετικέττα (tag): ΤΠΕ

Κατηγορία: Μελέτες

Ανεπάρκεια των μαθητών σε ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες καθώς και ανάγκη ένταξης της αποτελεσματικής χρήση των ΤΠΕ στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καταγράφει η πρώτη έκδοση της έκθεσης για τα σχολεία στην Ευρώπη με τίτλο «Horizon Report Europe: 2014 Schools edition».

Ενημέρωση: 17-10-2014 10:32 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Τα παιδιά στις Η.Π.Α. βαριούνται τις ΤΠΕ στην τάξη και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός πως η διδασκαλία τους έχει να κάνει με το πώς χρησιμοποιούνται αυτές, αλλά όχι πώς δημιουργούνται. Έρευνες δείχνουν πως οι μαθητές δε χρειάζεται να ξοδεύουν χρόνο για την εκμάθηση λ.χ. του PowerPoint, κάτι που θεωρείται «άχρηστο» σε όποιον προσπαθεί να χτίσει μια καριέρα στον κλάδο του ψηφιακού, αλλά πρέπει να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να φτιάξουν το επόμενο Google, Twitter, Facebook ή Zynga.

Ενημέρωση: 13-01-2012 09:18 | Περισσότερα...