Ετικέττα (tag): επαυξημένη πραγματικότητα

Κατηγορία: Ειδήσεις

Η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά είναι πλούσια σε έργα που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης της νέας γενιάς μέσα από σύγχρονους τρόπους γνωριμίας και αλληλεπίδρασης μέσα από την τεχνολογία. Σε αυτό το σημείο τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας αλλά και άλλες σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές γίνονται το εργαλείο πειραματισμού και γνώσης. 

Ενημέρωση: 30-01-2023 16:35 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Άρθρα

Κατά την τελευταία δεκαετία, ο τομέας της εκπαίδευσης γνώρισε τεράστιες αλλαγές με εντονότερη την εισαγωγή και την αξιοποίηση της τεχνολογίας.  Η χρήση της τεχνολογίας έχει επίσης πυροδότησε και  ένα έντονο προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσής της στην σχολική ζωή αλλά και σε ποια βαθμίδα και ηλικιακή ομάδα θα εισαχθεί.

Ενημέρωση: 16-04-2019 15:33 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Πολυμέσα

Η τεχνολογία έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού σχεδιασμού εμπλουτίζοντας τον παραοσιακό τρόπο μάθησης και διδασκαλίας, προσφέροντας δυνατότητες για παραπάνω διαδραση και συμμετοχή στους μαθητές.

Ενημέρωση: 11-04-2017 09:54 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Πολυμέσα

Γίνεται καθημερινά αντιληπτό πως η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας δύναται να προσφέρει πολλά στην εκπαίδευση αφού προσφέρει ένα περιβάλλον διαδραστικής μάθησης όπου ο χρήστης έχει την ευελιξία κίνησης στον χώρο με παράλληλη αξιοποίησης των ψηφιακών πληροφοριών στη κινητή συσκευή. Οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς και οι τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη επαφίονται στη φαντασία του εκπαιδευτικού, καθώς αποτελούν αγαπημένες εφαρμογές των μαθητών.

Ενημέρωση: 12-04-2016 01:22 | Περισσότερα...
Κατηγορία: Ιστοχώροι

Ο τρόπος που η τεχνολογία επηρεάζει την εκπαίδευση και τη μάθηση είναι αλληλεπιδραστικός και κυρίως διαδραστικός εξοιμοιώνοντας καταστάσεις που είναι δύσκολο να επισκεφθεί ένας μαθητής.

Ενημέρωση: 05-10-2015 10:47 | Περισσότερα...