Μαθαίνοντας για τις πλημμύρες


Κατηγορία: Ιστοχώροι | Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η κλιματική αλλαγή είναι μία σημαντική συνθήκη της σύγχρονης εποχής και είναι αναγκαίο να υπάρχει υλικό, πληροφόρηση και ενημέρωση από την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Στην εποχή μας η παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση και το περιβάλλον σε συνδυασμό με τη ραγδαία  αλλαγή των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών κατέστησε αναγκαία την κατασκευή έργων μεγάλης κλίμακας, τα οποία με τη σειρά τους προκάλεσαν μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικές αλλαγές.


Μία κακοκαιρία η οποία είναι γνωστή με το όνομα ΙΑΝΟΣ στάθηκε η αφορμή ώστε με πρωτοβουλία του Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) Μουζακίου να συσταθεί μία συνεργατική ομάδα με την ονομασία "Δευκαλίωνας", στην εκπαιδευτικοί σχολείων, εκπαιδευτικοί των Κ.Ε.ΠΕ.Α., Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι και Ειδικοί Επιστήμονες δημιούργησαν υλικό και δραστηριότητες για τα σχολεία με  θέμα τις συνέπειες και τα αίτια των πλημμυρών. Στον αντίστοιχο ιστοχώρο ο επισκέπτης μπορεί να βρει διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό, θεωρητικό και επιστημονικό πλαίσιο του φυσικού αυτού φαινομένου αλλά και δραστηριότητες ανά θεματική και ηλικιακή ομάδα.Ενημέρωση: 16-10-2023 23:28 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι