Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη Συμμετοχή των Παιδιών


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Η ΕΕ επιθυμεί να ακούει τα παιδιά και να συμπεριλαμβάνει τις απόψεις τους στη λήψη σημαντικών αποφάσεων!


Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους. Για να βεβαιωθεί ότι εισακούονται, η ΕΕ δημιούργησε μια πλατφόρμα για τη συμμετοχή των παιδιών. Η Πλατφόρμα Συμμετοχής των Παιδιών της ΕΕ στοχεύει να συμπεριλάβει τα παιδιά στη δημοκρατική και πολιτική ζωή της ΕΕ ως βασικό παραδοτέο της Στρατηγικής της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις οργανώσεις για τα δικαιώματα του παιδιού για να διασφαλίσει ότι τα παιδιά είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν περισσότερο στη λήψη αποφάσεων.

 

Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί έναν ασφαλή χώρο στον οποίο τα παιδιά που ζουν στην ΕΕ μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν απόψεις, να συζητάνε και να μαθαίνουν για τα δικαιώματά τους. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε διαδικτυακές και διά ζώσης εκδηλώσεις και συναντήσεις και να βιώσουν τη δημοκρατία στην πράξη. Είναι ένας κόμβος που θα υποστηρίζει υφιστάμενες ομάδες συμμετοχής παιδιών σε όλα τα επίπεδα στην ΕΕ. Θα περιλαμβάνει επίσης μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου τα παιδιά μπορούν να μοιραστούν τη γνώμη τους με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σχετικά με συγκεκριμένες πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ. Η πλατφόρμα θα συμβάλει στην ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών σχετικά με τη συμμετοχή των παιδιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ετικέττες: Europe, EC, children, participation


Ενημέρωση: 30-05-2023 06:17 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι