Τα μαθηματικά γίνονται παιχνίδι


Κατηγορία: Ιστοχώροι | Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα μαθηματικά από τα πρώτα μαθητικά χρόνια μοιάζει να δυσκολεύουν αλλά και να δημιουργούν άγχος στους /στις μαθητές/τριες. Στην ουσία όμως τα μαθηματικά είναι η καθημερινότητά μας αλλά και μία σειρά από γρίφους και παιχνίδια που συνήθως δεν συνειδητοποιούμε πως επιλύουμε. Είναι επομένως σημαντικό από την αρχή της εκπαιδευτικής πορείας του παιδιού να μαθαίνει να αντιμετωπίζει τα μαθηματικά ως ένα παιχνίδι.


Σε αυτή τη μαθησιακή αντίληψη και διαδικασία η τεχνολογία μπορεί να αποδειχθεί σύμμαχος στοςυ εκπαιδευτικούς. Ο ιστότοπος SolveMe βοηθά τους/τις μαθητές/τριες να μάθουν μαθηματικά παίζοντας και λύνοντας γρίφους.

Ο ιστοχώρος SolveMe εμπλέκει μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς χρησιμοποιώντας τη μαθησιακή δυναμική των παζλ για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν βασικές μαθηματικές δεξιότητες. Μέσα από ένα τρίπτυχο δοκιμασιών και συγκεκριμένα το τρίπτυχο  MysteryGrid, Who Am I; και Mobiles όπου αρχικά οι χρήστες θα πρέπει να λύσουν διάφορες δοκιμασίες όπως να τακτοποιήσουν σωστά όλα τα πλακίδια σε παιχνίδια δοκιμασίας ή σε επόμενο παζλ θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις σε γρίφους και μαθηματικά μυστήρια που σχετίζονται με  ανισότητες, πολλαπλάσια και παράγοντες, διαιρετότητα, πρώτους, τετράγωνα και ρίζες, αλγεβρικές εκφράσεις και παραγοντοποίηση.

Η εφαρμογή Mobiles παρέχει μια σειρά από πολύχρωμα παζλ που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν μαθητές/τριες όλων των ηλικιών να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν τη λογική της επίλυσης εξισώσεων .Ενημέρωση: 07-12-2021 12:09 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι