Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η Ψηφιακή Ακαδημία πολιτών είναι μία πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να πληροφορηθούν γύρω από τα νέα δεδομένα για την εφαρμογή της ψηφιακής πολιτικής στην Ελλάδα. 


Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών διαθέτει πάνω από 150 μαθήματα βασικού και προχωρημένου επιπέδου, έτσι ο κάθε πολίτης μπορεί να επιλέξει το μάθημα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά του και στο επίπεδο γνώσης του, να το παρακολουθήσει και να το ολοκληρώσει σε χρόνο που ο ίδιος το επιθυμεί. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται δωρεάν από οργανισμούς με αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό κύρος όπως ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, γνωστές διεθνείς εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και οργανισμοί ψηφιακής εκπαίδευσης. Οι θεματικές ενότητες, και τα μαθήματα, θα συνεχίσουν να εμπλουτίζονται, με στόχο να καλύψουν ένα εύρος μεγαλύτερου ενδιαφερόντων των χρηστών και υπάρχει πρόβλεψη διαμόρφωσης διαγνωστικών εργαλείων όπου ο χρήστης θα μπορεί να αξιολογήσει τις ψηφιακές του δεξιότητες. Ενημέρωση: 12-05-2020 19:15 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι