64 εκπαιδευτικοί ιστοχώροι


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι διακοπές του καλοκαιριού προσφέρονται για τη συγεντρωση εκπαιδευτικού υλικού αλλά και για τον εμπλουτισμό του από τους εκπαιδευτικούς που μπορούν να επισκεφθούν και να αξιολογήσουν διάφορες πηγές και ιστοχώρους. Στη σημερινή εποχή είναι διαθέσιμοι πολλοί ιστοχώροι για κάθε γνωστικό αντικείμενο.


Ο εκπαιδευτικός ιστοχώρος Teacher Toolkit δημοσιεύει σε άρθρο του 64 ψηφιακές πηγές με υλικό για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικότήτων. Συγκεκριμένα, κατηγοριοποιεί τις πηγές σε εκπαιδευτικούς ιστοχώρους που αναφέρονται σε : γενικές γνώσεις και ειδήσεις γύρω από την εκπαίδευση, σε έρευνες και αποτελέσματα αυτών που δημοσιεύονται σε άρθα, σε ιστοχώρους που συγκεντρώνουν υλικό για τη ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση του εργασιακού άγχους, σε ιστοχώρους γνωσικού περιεχομένου σε σχέση με θεωρίες μάθησης, αλλά και σε ιστοχώρους που άπτονται τη χρήση των κοινωνικών μέσων στην εκπαίδευση.

Ανάμεσα σε αυτές τις 6 πηγές υπάρχει και ειδική κατηγορία με ιστοχώρους που είναι νέα αλλά και καταξιωμένα ψηφιακά εργαλεία στον χώρο της εκπαίδευσης όπως το Google Meet. Σίγουρα μέσα σε αυτό τον κατάλογο υπάρχουν πολλά χρήσιμα εργαλεία που θα βοηθήσουν πολλούς εκπαιδευτικούς να βρουν κάποια από αυτά ή να ανανεώσουν όσα ηδη χρησιμοποιούν. Ενημέρωση: 13-08-2019 08:21 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι