Οι ιστορίες είναι μάθηση


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι ιστορίες είναι καθημερινό κομμάτι της ζωής μας. Λέμε ιστορίες, ακούμε ιστορίες, μαθαίνουμε με ιστορίες και μέσα από αυτές κατανοούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Οι ιστορίες αποτελούσαν πάντα ένα μέσο εξερεύνησης και πληροφόρησης και έτσι μία πηγή μάθησης και βιωματικής εμπειρίας.


Στο άρθρο που ακολουθεί αναδημοσιεύεται από το TED-Ed Innovation Project πέντε ιστορίες που προσδίδουν μία μαθησιακή αξία και εμπειρία σε σχολεία. 

Ειδικότερα, ο Lamar Schrader προτείνει να φέρουμε σε επαφή τους μαθητές με ιστορίες που έχουν να διηγηθούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Οι μαθητές έκτισαν σ΄χεσεις με ανθρώπους 3ης ηλικίας και μέσω της τεχνολογίας και συγκεκριμένα του εργαλείου StoryCorps μελέτησαν ιστορίες των ανθρώπων αυτών κερδίζοντας έτσι όχι μόνο μαθησιακά αλλά και συναισθηματικά.

Μία άλλη ιδέα που εφάρμοσε στην Αργεντινή ο Yau-Jau Ku είναι η δημιουργία και η καταγραφή της ιστορίας του σχολείου καθιστώντας έτσι το σχολείο ένα ζωντανό μουσείο και εμπλέκοντας ενεργά τους μαθητές σε αυτή τη διαδικασία. Η αφήγγηση και συγκεκριμένα η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να δώσει στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα μία διαφορετική οπτική γωνία που θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για πιο αλληλεπιδραστική διαδικασία μάθησης. Ενημέρωση: 31-10-2017 10:11 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι