Γίνομαι πολίτης


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η σχολική εκπαίδευση, από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, ακολουθεί τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης και των αναλυτικών προγραμμάτων, μία από τις οποίες είναι η διαμόρφωση δημοκρατικών και υπεύθυνων πολιτών μέσα από ρεαλιστικές συνθήκες μάθησης και βίωσης.


Η μάθηση για να μπορέσει να είναι αποτελεσματική και να οδηγήσει στην υιοθέτηση νέων συμπεριφορών και προτύπων θα πρέπει να είναι βιωματική και να στηρίζεται στην ενεργοποίηση των μαθητών. Σε αυτό το πλαίσιο και με βασικό χαρακτηριστικό τη χρήση των νεων τεχνολογιών αναπτύχθηκε ένα διαδραστικό project με την ονομασία "Γίνομαι πολίτης". 

Ειδικότερα, με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας και της Περιφέρειας ΑΜΘ-ΠΕ Δράμας και με  την έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.(Αρ.Πρωτ.: Φ13.1/177360/Δ2/24-10-2016), παρουσιάστηκε στις 19 Νοεμβρίου η πλατφόρμα του εγχειρήματος αυτού. 

Μπαίνοντας στο www.gpolitis.gr μπορεί κανείς να κατεβάσει το android app «Εκφράζω τη γνώμη μου» ή να μπει απευθείας στην ομώνυμη GIS εφαρμογή για να υποβάλει τις προτάσεις/απόψεις του (συνοδεύοντάς τες με φωτογραφίες, βίντεο, ή αρχεία ήχου), να δει τι έχουν επισημάνει οι υπόλοιποι χρήστες, αλλά και να φιλτράρει τις καταχωρήσεις, ώστε να δει μόνο όσα έχουν υποβάλει οι συμμαθητές του κλπ.

Με βάση το υλικό που συγκεντρώνεται από τους μαθητές διοργανώνονται δράσεις, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Ουσιαστικά, oι προτάσεις/απόψεις των μαθητών αξιοποιούνται για τη διοργάνωση δράσεων με στόχο την άμεση βελτίωση του σχολικού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντός τους.Ενημέρωση: 29-11-2016 22:26 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι