Εξερευνώντας τις ιστορίες


Κατηγορία: Ιστοχώροι
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η ανάγνωση των λογοτεχνικών βιβλίων αποτελεί μία δραστηριότητα τόσο εκπαιδευτική όσο και διασκεδαστική. Αποτελεί βασικό στόχο εκαπιδευτικών και γονέων η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των παιδιών και εφήβων και η ανάπτυξη διασκεδαστικών και αλληλεπιδραστικών σχεδίων εργασίας που να σχετίζονται με το βιβλίο και την αγάπη σε αυτό.


Το Εξερευνώ τις ιστορίες είναι μια ψηφιακή δράση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με σκοπό την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας σε μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο συγκεκριμένος ιστοχώρος προσφέρει μια σειρά από ψηφιακά παιχνίδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά για να αναπτύξουν τις αναγνωστικές τους ικανότητες.


Μέσα από τα παιχνίδια τα οποία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες και ειδικότερα:


α) δραστηριότητες με βάση τους ήρωες των λογοτεχνικών έργων και


β) δραστηριότητες με βάση τις λέξεις και τα κείμενα. Oι αναγνώστες εξοικειώνονται με τη δομή των λογοτεχνικών βιβλίων και της πλοκής τους, αναγνωρίζουν τους βασικούς ήρωες, τις αποχρώσεις του λόγου, τα μοτίβα, τις εικόνες. Αναγνωρίζοντας την ιστορικότητα των κειμένων και των δημιουργών τους προσπαθούν να εισχωρήσουν στην ατμόσφαιρα και την οπτική του κάθε βιβλίου.


Με τη χρήση πολυμεσικού υλικού επιχειρείται να αναδειχθούν τα κείμενα και οι εικόνες και τα παιδιά να εκτιμήσουν τη συναισθηματική και αισθητική απόλαυση που αυτά προσφέρουν. Στόχος της ομάδας ανάπτυξης της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι, το πολυμεσικό υλικό να λειτουργεί όχι μόνο επικουρικά αλλά και να προσφέρει μια παράλληλη αφήγηση και ανάγνωση με τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά που τα ίδια τα μέσα από τη φύση τους καθορίζουν.Ενημέρωση: 22-03-2016 07:30 | Αρχείο Κατηγορίας Ιστοχώροι