30 τρόποι που τα πανεπιστήμια χρησιμοποιούν το Google+!


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Η αξία του Google+ φαίνεται να αναγνωρίζεται από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού τα οποία το χρησιμοποιούν για πολλές και διάφορες χρήσεις. Παρόλο λοιπόν που δεν ακούγεται και πολύ, μάλλον ήρθε για να μείνει και μάλιστα σύντομα θα αναβαθμιστεί και ο ρόλος του!Τα πανεπιστήμια λοιπόν διέκριναν τα θετικά εκείνα χαρακτηριστικά που έχει η πλατφόρμα αυτή για την εκπαίδευση και την χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο. Τους χρησιμεύει για επικοινωνία μέσα στο campus, για να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους, για να γνωρίζονται και για να κοινωνικοποιούνται οι φοιτητές τους.


 


Ακόμα, μπορεί να χρησιμεύει και για πιο ακαδημαϊκούς σκοπούς όπως καλύτερη έρευνα στο google, κοινοποίηση εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού υλικού, παροχή ανάδρασης από τους φοιτητές αλλά και επαγγελματικές ευκαιρίες!
Ενημέρωση: 26-04-2012 07:24 (Δημιουργία: 25-04-2012 16:37) | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία