"Λυσάρι" για το Google


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι δυνατότητες που μας δίνει το Google για την εκπαίδευση είναι και πολλές και συνεχώς ανανεώνονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις εξελίξεις της εποχής μας. Από τη συσπιστία αρκετών περάσαμε στην επίσημη αναφορά του Google στα σχολικά βιβλία και βέβαια στην ολοένα και αυξανόμενη ενσωμάτωσή του στη σχολική τάξη.
Τα συνεργατικά έγγραφα (GoogleDocs), οι ομάδες συνεργασίας, οι λογαριασμοί, οι δυνατότητες δημιουργίας ψηφιακών albums (Picassa) κ.α. είναι κα΄ποιες από τις πιο γνωστές και πιο αγαπημένες εφαρμογές.
Ο Richard Byrne στο ιστολόγιο του παραθέτει για δωρεάν χρήση τα εγχειρίδια για χρήση όλων των γνωστών εφαρμογών του Google που έχουν δημιουργηθεί όχι μόνο από των ίδιων αλλά και από άλλους εκπαιδευτικούς.
Δημιουργείστε ένα κουΐζ με τα Googledocs, ξεκινήστε το ιστολόγιό σας, ενσωματ'ωστε τους χάρτες από το Googlemap ή δημιουργείστε ένα εννοιολογικό χάρτη.
Ένας μεγάλος κατάλογος - οδηγός για εκπαιδευτικούς και τη χρήση του Google χρήσιμος για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.


Ενημέρωση: 06-10-2011 15:10 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία