Δεσμός... μαθηματικών


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα ψηφιακά εργαλεία αποτελούν πλέον καθημερινότητα στη σχολική τάξη και μία πληθώρα εργαλείων αλλά και εκπαιδευτικών ιστοχώρων για όλα τα γνωστικά αντικείμενα βρίσκονται στη διάθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας προς χρήση, αξιοποίηση αλλά και προετοιμασία των σχολικών μαθημάτων. 


Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Desmos Studio σχεδιάστηκε με στόχο να βοηθήσει όλους και όλες να μάθουν μαθηματικά, να σταματήσουν να αισθάνονται φοβία με τις μαθηματικές πράξεις και υπολογισμούς και σταδιακά να ανακαλύψουν πόσο συχνά μέσα στη ρουτίνα της καθημερινότητας χρησιμοποιούμε την υπολογιστική μας σκέψη. Στον ιστοχώρο αυτό μπορεί κανείς να βρει εργαλεία όπως ο Υπολογιστής Γραφημάτων, η χρήση του οποίου  βοηθά τους χρήστες με τις αφηρημένες έννοιες  γιατί μπορούν και  συνδέουν διαφορετικές αναπαραστάσεις δυναμικά, προβαίνουν σε υποθέσεις και αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες. Ο ιστοχώρος απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ενώ κατά το προηγούμενο έτος συνδυάζοντας τα μαθηματικά με την τέχνη οργάνωσε ένα διαγωνισμό με τίτλο Global Math Art Contest 2022 όπου με τη χρήση των εργαλείων του ιστοχώρου για τη δημιουργία εικαστικών απεικονίσεων.Ενημέρωση: 11-07-2023 06:29 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία