Δημιουργώντας ομάδες με το Random Group Generator


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Οι διαδικτυακές τάξεις και τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης για όλες τις βαθμίδες της χώρας είναι για ακόμα μία φορά γεγονός.

μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας αλλά και τριτοβάθμιας παρακολουθούν το μάθηαμα καθημερινά μέσα από τις διαδικτυακές τάξεις και είναι γεγονός πως όλοι οπι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ενσωματώσουν ρουτίνες διαχείρισης σχολικής τάξης όμοιες με αυτές τις δια ζώσης εκπαίδευσης στον βαθμό του δυνατού. 


Σε αυτό το πλαίσιο η εκπαιδευτική κοινότητα αναζητά εργαλεία που μπορουν να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Το εργαλείο Random Group Generator μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει ομάδες εργασίας στις τάξεις διαδικτυακά ή δια ζώσης με τυχαία σύνθεση.

Είναι ένα δωρεάν απλό και εύχρηστο εργαλείο που δεν απαιτεί εγγραφή χρήστη. Ο/ Η εκπαιδευτικός εισάγει τα ονόματα των μαθητών/τριών , σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί πως δέχεται και ελληνικά, και στη συνέχεια αρκεί να επιλέξει από το μενού πόσες ομάδες θέλει να δημιουργηθούν. Με την επιλογή αυτή αυτή το εργαλεία με τυχαία επιλογή τοποθετεί τα ονόματα των μαθητών/τριών σε διαφορετικά χρωματιστά πλαίσια για κάθε ομάδα. Η ομαδοσυνεργατική μάθηση και η εργασία σε ομάδες είναι ζητούμενο σε όλες τις συνθήκες και βαθμίδες εκπαίδευσης με αυτό το εργαλείο μπορεί να γίνει με άμεσα και με στοιχεία έκπληξης που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριων .

 Ενημέρωση: 16-03-2021 11:05 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία