Εκπαιδευτικά τιτιβίσματα


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα κοινωνικά μέσα και ο τρόπος επικοινωνίας τους είναι αρκετά προσφιλής σε παιδιά και εφήβους. Είναι ένας τρόπος διάδρασης, επικοινωνίας και σχολιασμού που φαίνεται πως έχει κερδίσει το ενδιαφέρον και την προτίμηση των νέων. Σε αυτή την προτίμηση αλλά και στο σύντομό και άμεσο τρόπο επικοινωνίας που χαρακτηρίζει τα μέσα αυτά έχουν επενδύσει οι εκπαιδευτικοί το τελευταίο διάστημα για να ενεργοποιήσουν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των παιδιών στα διαδικτυακά μαθήματα. 


Στο άρθρο του ο Jonathan Keck αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε το δημοφιλές εργαλείο Twitter για το μάθημα της ιστορίας προκειμένου να ωθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους και να συμμετέχουν σε ιστορικούς διαλόγους που ονόμασε Twitter wars. Δημιούργησαν λογαριασμους στο twitter και έλαβαν μέρος μεταφέροντας τον σχολιασμό και τον διάλογο αυτό σαν να υπήρχαν τα κοινωνικά δίκτυα αυτά στη δίκη του Σάλεμ ή σε αλλές ιστορικές στιγμές και γεγονότα. Ανάλογα με το θέμα δημιουργήθηκαν θέματα προς συζήτηση που αναφέρονταν σε αυτά τρα γεγονότα πυροδοτώντας συζητήσεις ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες , συζητήσεις που με δημιουργικότητα ολοκλήρωσαν ως ιστορικά παρόντες. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ζητούμενο να χρησιμοποιηθούν εργαλεία που κερδίζουν την προτίμηση των παιδιών αλλά και θέματα που θα ενεργοποιήσουν την κριτική τους σκέψη και θα τους ωθήσουν στη συμμετοχή σε αυτό το διαφορετικό ιστορικό μάθημα. Ενημέρωση: 02-02-2021 06:35 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία