Εκπαίδευση για το νερό


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


 

Το περιβάλλον και γενικότερα η διαχείριση των φυσικών πόρων είναι μία θεματική που κρίνεται απαραίτητη σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα προκειμένου οι μαθητές και μαθήτριες να ευαισθητοποιηθούν αλλά και να πληροφορηθούν πως μπορούν να διαχειριστούν και να προστατεύσουν τους φυσικούς πόορυς του πλανήτη μας. 


Το Wat.Edu όπως αναφέρεται στον ιστοχώρο του προγράμματος απουελεί ένα  κοινό έργο 8 ιδρυμάτων από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε χώρα εμπλέκεται ένα σχολείο και ένας ερευνητικός /αναπτυξιακός φορέας. Βασικό στόχο του έργου αποτελεί η εκπαίδευση και πληροφόρηση των παιδιών σχετικά με τις  προκλήσεις και τα προβλήματα που προκύπτουν τώρα αλλά και μελλοντικά  με το νερό. 

Η πληροφόρηση αυτή θα προκύψει μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό που θα εκπονηθεί και θα είναι σε παιγνιώδη μορφή . Ειδικότερα,  μέσα από ένα ψηφιακό παιχνίδ που διαδραματίζεται σε ένα  μουσείο που βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού καθώς το ποτάμι της πόλης έχει πλημμυρίσει και το νερό έχει ήδη φτάσει στους διαδρόμους και τις αίθουσες, όπου φιλοξενούνται διάσημοι πίνακες και μεγάλα αριστουργήματα της τέχνης, θα κληθούν οι μαθητές και μαθήτριες 12 έως 14 ετών να εντοπίσουν τους πολύτιμους πίνακες και να τους σώσουν προτού αυτοί καταστραφούν.

Το καινοτόμο αυτό εκπαιδευτικό υλικό θετει ως στόχο τη βελτίωση της βασικής περιβαλλοντικής συνείδησης και των ικανοτήτων των μαθητών/τριών κυρίως σε σχέση με τις προκλήσεις της διαχείρισης του νερού. Ενημέρωση: 07-07-2020 06:30 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία