Μαθήματα με τη Google


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Στην εποχή μας είναι βασικό πλεονέκτημα αλλά και δικαίωμα η γνώση και η χρήση ψηφιακών συσκευών για ενημέρωση, εκπαίδευση, εργασία αλλά και ψυχαγωγία. Η τεχνολογία προσφέρει ικανότητες απαραίτητες στην επόχη μας καθιστώντας τον χρήστη κοινωνό πολλών αγαθών και υπηρεσιών. 


Στη γνωστή Google έχοντας τα παραπάνω υπόψη τους και θέλοντας να δημιουργήσουν ίσες ευκαιρίες γνώσης εχουν θεσπίσει ένα θεσμό επιμόρφωσης σε ψηφιακές δεξιότητες απαραίτητες για τη σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα. 

Συγκεκριμένα έχουν ήδη εκπαιδευτεί 7.5 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική

Για να επιτευχθεί αυτή η δράση η Google προσφέρει δωρεάν online και offline μαθήματα μέσω του Google Digital Garage σε 64 χώρες. 

Τα νέα μαθήματα που προσφέρονται αυτή την περίοδο σχετιζονται με δεξιότητες δημόσιου λόγου, με δεξιότητες ψηφιακής αφήγησης , με επικοινωνίακέ δεξιότητες σε χώρο εργασίας και με την αποτελεσματική δικτύωση. Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα μαθήματα αυτά στον επαγγελματικό τους ΄χώρο και κυρίως να αποκτήσου  δεξιότητες που δεν θα μπορούσαν να έχουν λόγω οικονομικής κατάστασης. 

 Ενημέρωση: 11-12-2018 00:38 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία