Δημιουργώντας ταινίες μικρού μήκους


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η δημιουργία μίας ταινίας ή ενός ντοκιμαντέρ είναι μία πολυσύνθετη διαδικασία με εμπλοκή τόσο αισθητικών κριτηρίων όσο και γνωστικών. Αποτελεί βασική ψηφιακή δεξιότητα για τους νέους της εποχής μας η εξοικείωσή τους με βασικά εργαλεία δημιουργίας και επεξεργασίας κινούμενων εικόνων. 


Το Generator αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο δημιουργίας  κινούμενων εικόνων που έχει αναπτυχθεί στην Αυστραλία από το Κέντρο Κινούμενης Εικόνας (acmi). Μέσα από την συγκεκριμένη πλατφόρμα, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του κινούμενες εικόνες, να διερευνήσει τις ήδη υπάρχουσες και να λάβει περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη δημοιυργία τους.

Μέσα από τον ιστοχώρο και το υλικό που αυτός παρέχει ο χρήστης επιπλέον μπορεί να συμβουλευτεί τους ειδικούς στη δημιουργία βίντεο και ντοκιμαντέρ δημιουργώντας έτσι μία αλληλεπιδραστική κοινότητα μάθησης και καλλιέργειας του οπτικοακουστικού γραμματισμού. Έτσι ο χρήστης μαθαίνει όχι μόνο τον τροπο δημιουργίας μίας κινούμενης εικόνας αλλά και τον τρόπο παρουσίασης και εξιστόρησης μία ιστορίας ή ενός γεγονότος. Ενημέρωση: 20-06-2017 00:19 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία