Ιστορίες καθημερινότητας


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΗ αφήγηση ιστοριών αποτελεί τον αρχαιότερο τρόπο επικοινωνίας, παρηγοριάς, μετάδοση εμπειρίας και μάθησης. Είναι μία από τις πιο ίσχυρές μορφές μάθησης και για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία ή η διαφήμιση.


Με την ανάπτυξη και την εξέλιξη των κοινωνικών δικτύων αλλά και των συνεργατικών εργαλείων η αφήγηση προσωπικών ιστοριών και ο διαμοιρασμός τους με σκοπό εκπαιδευτικούς και όχι μόνο λόγους γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση. Πολλά εξειδικευμένα εργαλεία και ιστοχώροι για την αφήγηση αναπτύχθηκαν ένα από αυτά είναι και το StoryCorps. Στο συγκεκριμένο ιστοχώρο βρίσκονται 50.000 ιστορίες από διαφορετικών ηλικιών συμμετέχοντες με το σύνολο αυτών να είναι αρχειοθετημένες ανά θέμα. Στόχος και σκοπός του συγκεκριμένου δικτύου είναι η ανάρτηση και ο διαμοιρασμός των προσωπικών ιστοριών έτσι ώστε να αναπτυχθούν και πάλι οι ισχυροί δεσμοί ανάμεσα σε ανθρώπους που μοιράζονται ίδιες ή παραπλήσιες ιστορίες, να δοθεί η αξία και η σπουδαιότητα της ενεργητικής ακρόασης κυρίως όμως να δημιουργηθούν αρχεία και οπτικοακουστικό υλικό για τις επόμενες γενιές.


Ενημέρωση: 07-09-2015 07:04 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία