Το facebook βοηθά του φοιτητές να μάθουν καλύτερα!


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Baley το Facebook βοηθάει σημαντικά τους φοιτητές στη διαδικασία της μάθησης καθώς τους μετατρέπει από ανώνυμους θεατές σε μια κοινότητα ενεργών σπουδαστών.


Η έρευνα επικεντρώθηκε σε μια τάξη 218 μαθητών ενός εισαγωγικού μαθήματος κοινωνιολογίας . Οι μαθητές που συμμετείχαν στην ομάδα του Facebook είχαν υψηλότερη βαθμολογία στα διαγωνίσματα , έγραψε πιο καλές εργασίες και τα πήγαν καλύτερα στις εξετάσεις από τους συμφοιτητές τους που δεν έλαβαν μέρος. Επιπλέον, οι φοιτητές που χρησιμοποίησαν την ομάδα στο Facebook αισθάνθηκαν μια ισχυρότερη αίσθηση του ανήκειν, σύμφωνα με τους ερευνητές.


 


«Παρά το γεγονός ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί μπορεί να ανησυχούν ότι τα social media αποσπούν τους μαθητές από τη διαδικασία της μάθησης, βρήκαμε ότι η ομάδα μας στο Facebook βοήθησε στη μετατροπή των μαθητών από ανώνυμους θεατές σε μια κοινότητα ενεργών σπουδαστών - και αυτό έχει σημαντικές συνέπειες για τις επιδόσεις τους», δήλωσε ο Kevin Dougherty , αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Baylor.Ενημέρωση: 02-05-2014 07:59 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες