Διαδικτυακό χάσμα γενεών


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Το διαδίκτυο για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά το 2000 είναι φυσικό στοιχείο της ζωής τους που υπήρχε πάντα στο περιβάλλον τους. Ωστόσο, παλαιότερες γενιές δεν έχουν τόσο φυσική σχέση με την τεχνολογία του διαδικτύου.
Η Katie Lepi στο άρθρο της μέσα από ένα πολύ κατατοπιστικό Infographic αναλύει και περιγράφει τον τρόπου που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τις πληροφορίες του οι τρεις διαφορετικές γενιές. Έτσι βάσει του άρθρου υπάρχουν οι baby boomers,η generation X Y Z ταξινομώντας με τον τρόπο αυτό την ημερομηνία γέννησης από το 1946 έως το 2000.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται στη γενιά του Millennium ως την πιο έτοιμη να χειριστεί τις πληροφορίες του παγκόσμιου ιστού προς όφελός της αλλά και την πιο πρόθυμη να μοιραστεί πληροφορίες αλλά και να δημιουργήσει περιεχόμενο πουθα διαμοιραστεί. Φαίνεται έτσι μία έφυτη σχέση φυσική με το Web που προέρχεται από το γεγονός πως είναι η γενιά που γνώρισε από την πρώτη στιγμή την ύπαρξη του διαδικτύου στο καθημερινό περιβαλλόν τους.
Ο διαχωρισμός των γενεών γίνεται ανάλογα με τη δεκαετία της γέννησής τους και έτσι το γεγονός αυτό αλλάζει και τον τρόπο αντιμετώπισης και χρήσης του διαδικτύου αλλά και του ψηφιακού κόσμου. Οι πληροφόρίες αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ηλικιών γιατί η τεχνολογία στις μέρες μας συμβαδίζει με τη μάθηση.
Τα στοιχεία που παραθέτονται στο Infographic αφορούν όλα τα ψηφιακά αντικείμενα της καθημερινότητάς μας όπως η τηλεόραση, τα κινητά τηλέφωνα, τα ψηφιακά παιχνίδια και το διαδίκτυο.


Ενημέρωση: 19-09-2013 09:50 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες