Αξιοπιστία και συλλογικά μέσα


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η εξάπλωση του διαδικτύου αλλά και των "νέων κοινωνικών μέσων" παγκοσμίως είναι γεγονός. Τα κοινωνικά μέσα πρόσθεσαν την κοινωνική αλληλεπίδραση των χρηστών αλλά και την ενεργή συμμετοχή τους στη δημιουργία και την ανάρτηση περιεχομένου στο διαδίκτυο.


Η ανάπτυξη και η εξέλιξή τους σε γενικές γραμμές έχει αποσπάσει θετικά σχόλια κυρίως γιατί με την χρήση αυτών των μέσων και εργαλείων ο χρήστης δεν είναι μόνο απλός παρατηρητής και αναγνώστης αλλά και συνδημιουργός.
Παράλληλα, οι χρήστες πλέον έχουν πολλές δυνατότητες και εφαρμογές για σχολιασμό, κριτική και ενημέρωση σε όλα τα μεγάλα ζητήματα.
Ωστόσο,σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Allstate Corp. και την εφημερίδα National Journal σε 1000 ενήλικες στην Αμερική σχετικά με την χρήση των συλλογικών μέσων στην καθημερινίτητα και κυρίως σε σχέση με την συμπεριφορά τους ως μέλη του κοινωνικού συνόλου παρουσιάστηκαν κάποιοι προβληματισμοί.
Τα 2/3 δήλωσαν πως με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων σε θέματα πολιτικής οι περισσότεροι πολιτικοί είναι ενεργοί χρήστες χρησιμοποιώντας τα μέσα αυτά για προβολή, συζήτηση, ενημέρωση και διάλογο.
Σημαντικό είναι πως πάνω από τα 2/3 δήλωσαν πως χρησιμοποιούν τα συλλογικά μέσα καθημερινά ειδικά τον τελευταίο μήνα. Πολλοί δήλωσαν πως τα κοινωνικά μέσα τους βοήθησαν να συμμετέχουν πιο πολύ και ενεργά σε εκδηλώσεις της κοινότητας αλλά και ως εθελοντές σε μεγάλες προσπάθειες που διοργανώθηκαν μετατρέποντάς τους έτσι σε ενεργότερους πόλίτες.
Αν και όμως στο σύνολό τους οι ερωτηθέντες θεωρούν πως τα κοινωνικά μέσα έχουν συμβάλει στην ενεργοποιήση των πολιτώ σε θέματασ πολιτικής και συλλογικής ενημέρωσης ωστόσο διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τις επιφυλάξεις τους για την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν, για την αξιοπιστία των πηγών ενημέρωσης που χρησιμοποιούν και γενικότερα για την αξιοπιστία του περιεχομένου που αναρτάται.Ενημέρωση: 15-06-2012 07:10 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες