Η χρήση της τεχνολογίας στην τάξη απαιτεί εμπειρία και καθοδήγηση.


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας οι μεγαλύτεροι ηλικιακά και πιο έμπειροι καθηγητές πειραματίζονται περισσότερο με τις νέες τεχνολογίες στην τάξη, σε σχέση με τους νεότερους τους λεγόμενους και ψηφιακούς ιθαγενείς.


Η έρευνα σε καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Καναδά είχε ως στόχο τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί την τεχνολογία στην τάξη και των εμποδίων που υπάρχουν για τη μέγιστη και βέλτιστη χρήση αυτών των νεότερων εργαλείων διδασκαλίας. Για να διδάξουν στους μαθητές πώς να γίνουν καλύτεροι ψηφιακοί πολίτες, οι δάσκαλοι που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι πρέπει να βγουν οι «βοηθητικές ρόδες» από το Internet, εννοώντας πως τα φίλτρα που χρησιμοποιούν τα σχολεία για να εμποδίσουν ανεπιβεβαίωτες ιστοσελίδες εμποδίζουν τους μαθητές από την ανάπτυξη ορθής κρίσης.


 


Ίσως το πιο αναπάντεχο εύρημα της έρευνας είναι ότι οι νεότεροι δάσκαλοι δεν είναι ενθουσιώδης όσον αφορά στην αξιοποίηση των νέων εργαλείων. Φρέσκοι από το Πανεπιστήμιο, λίγοι καθηγητές πειραματίζονται με τις νέες τεχνολογίες, από το φόβο της διάσπασης στην τάξη. Είναι η εμπειρία που επιτρέπει στους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς να δείξουν το δρόμο στους πιο νέους.Ενημέρωση: 22-02-2012 09:29 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες