Πως χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα οι καθηγητές ...Πανεπιστημίου


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν εισβάλει σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης με αποτέλεσμα κάθε εκπαιδευτικός να αναζητά τρόπο ενσωμάτωσης αυτών στη διδασκαλία του αλλά και πολλές φορές και στην καθημερινότητά του.


Αλήθεια  οι καθηγητές πανεπιστημίου χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα;


Πόσο χρόνο καταλαμβάνουν από την καθημερινότητά τους;


Μία ενδιαφέρουσα γραφιστική απεικόνιση για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων αλλά και το ποσοστό των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν το facebook ή το twitter στη διδασκαλία τους.


Από ότι φαίνεται από την έρευνα που πραγματοποιηθήκε για λογαριασμό του ιστοχώρου school.com  και το άρθρο της Loreal Lynch πάνω από το 80 και 90 τοις εκατό από τους καθηγητές πανεπιστημίου και διαθέτουν λογαριασμούς σε δημοφιλοί κοινωνικά δίκτυα αλλά και είναι ενεργοί χρήστες αυτών χρησιμοποιώντας τα στην εκπαιδευτική διαδικασία και επικοινωνία με τους μαθητές.


Τα στοιχεία που αναφέρονται στην έρευνα διαμορφώνουν μια πραγματικότητα για το κατά πόσο έχουν θέση τα κοινωνικά δίκτυα στη φοιτητική ζωή ενώ παράλληλα στο ερώτημα για το αν και οι εκπαιδευτικοί τελικά είναι σε θέση να εντάξουν ενεργά τα δίκτυα αυτά νομίζω πως η απάντηση είναι ηχηρή αριθμητικά.Ενημέρωση: 15-07-2011 09:00 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες