Κινητά τηλέφωνα στην αίθουσα


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Είναι γεγονός πως στην επόχή μας από πολύ μικρή ηλικία παιδιά και έφηβοι διαθέτουν κινητό τηλέφωνο δικό τους με σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα κινητά τηλέφωνα αν και πολυμεσικέ συσκευές συνήθως θεωρούνται ως διάσπαση στη μαθησιακή διαδικασία και ως εκ τούτου απαγορεύεται η χρήση τους εντός του σχοείου.


Ωστόσο, έχει δημιουργθεί μία συζήτηση για το πόσο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη μαθησιακή διδασκαλία από τη στιγμή που αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εμπλουτισμό της. Στο σημερινό άρθρο αναφέρεται η περίπτωση του Καναδά όπου οι εκπαιδευτικοί έχοντας εντοπίσει πως τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται καθημερινά και συχνά από τους μαθητές αποφάσισαν να άρουν την απαγόρευση της χρήσης τους κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος.

Σύμφωνα με έρευνες που δημοσιεύτηκαν και αναφέρονται στο άρθρο οι μαθητές άσχετα από τον κανόνα απαγόρευσης ή όχι θα βρουν τρόπο και να φέρουν το κινητό στο σχολείο αλλά και να το χρησιμοποιήσουν. Σχολεία που παρουσίασαν μία πιο διαλακτική πολιτική επιτρέποντας τους μαθητές να εχουν ανοικτό το κινητό και σε πλήρη θέα κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα, καθώς όπως ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων και απελευθερώθηκε η δημιουργικότητα αλλά και έλαβαν σωστές κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση τους σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο.Ενημέρωση: 28-02-2017 14:05 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες