Ο καθοριστικός ρόλος του Νηπιαγωγείου


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Ο ρόλος της προσχολικής εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο αναδιαμορφώνεται και απελευθερώνεται από τα τετριμμένα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράμματα, σχεδιάζονται έτσι  εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που περικλύουν δεξιότητες ζωής, κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και διερευνητικής μάθησης, κυρίως γιατί έρευνες αποδεικνύουν πλέον το καθοριστικό ρόλο του Νηπιαγωγείου στην καλλιέργεια των δεξιοτητων αυτών. 


Στο άρθρο του ο Aaron Loewenberg παρουσιάζει μία πρόσφατη έρευνα που αναφέρεται στα οφέλη που προσφέρει η προσχολικήξ εκπαίδευση στη συναισθηματική ανάπτυξη του νηπίου αλλά και στη μετέπειτα διαμόρφωση της προσωπικότητάς του αλλά και της θεώρησής της έννοιας της επιτυχίας ή αποτυχίας. 


Ο ίδιος αναφέρει  πως στην αρχή του σχολικού έτους δεν τον ανησυχεί τόσο η έλλειψη αναγνωστικής ικανότητας ή κατάκτησης της γραφής και των μαθηματικών εννοιών όσο η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων που θα εμποδίσουν το παιδί αυτό να ενταχθεί ομαλά στην ομάδα και να μπορέσει να συνεργαστεί τόσο με τους συνομηλίκους του όσο και με τους ενήλικους εκπαιδευτικούς. 


Άλλωστε οι έρευνες των τελευταίων ετών συνδέουν τις δεξιότητες αυτές με τη μετέπειτα πετυχημένη εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή πορεία των παιδιών καθιστώντας έτσι ακόμα πιο βασικό τον ρόλο του νηπιαγωγείου που προάγει προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικό- συναισθηματικών δεξιοτητων. 


 Ενημέρωση: 26-04-2016 12:52 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες